Wij Maken Nederland: Next Governance

Wat betekent het regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland?

In Nederland staan we aan het begin van een aantal grote transities met grote ruimtelijke gevolgen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, een grote woningbouwopgave en de agrarische transitie. We concluderen dat we de grote ruimtelijke opgaven op dit moment scherp hebben, maar dat nog veel onduidelijk is over de manier waarop we dit als bestuur en maatschappelijke partners kunnen vormgeven. Het gaat ons niet om het dienen van de sectorbelangen. We willen juist kijken hoe we kunnen samenwerken tussen sectoren, waar de pijn zit en hoe we die kunnen oplossen. Daarom beginnen we de grote verbouwing ook langs bestuurlijke lijnen te verkennen. Wat zou er kunnen gebeuren, hoe precies en wie zijn daarbij de sleutelpersonen? Daarom hebben we Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) en Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) gevraagd een essay te schrijven over Next Governance.

Op 18 december a.s. presenteren we dit essay tijdens het programma “Wij Maken Nederland: Next Governance”. We faciliteren dan graag het gesprek tussen politiek en maatschappij over de manier waarop we gezamenlijk de grote verbouwing van Nederland willen vormgeven en hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen. Professionals die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, zijn van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen en een actieve bijdrage te leveren aan het debat.

Meer weten?

Wij Maken Nederland bouwt voort op het Jaar van de Ruimte in 2015. In het Jaar van de Ruimte is een community van landmakers gevormd: mensen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het Jaar van de Ruimte is afgesloten met een Manifest 2040, breed gedragen door de landmakers. In dit Manifest constateerden we met een breed maatschappelijk veld dat we voor grote onvermijdelijke ruimtelijk opgaven staan.

We staan aan het begin van een grote verbouwing. Daarom zijn we na het Jaar van de Ruimte als Wij Maken Nederland doorgegaan. In 2016 zijn onder meer vier essays geschreven en bediscussieerd met als thema’s Next Energy, Next Living, Next Farming en Next Economy. Dit leidde begin 2017 tot boodschappen aan het nieuwe kabinet, geformuleerd naar aanleiding van een bijeenkomst van schaduwministers.

Deze avond is een gezamenlijk initiatief van de partners van Wij Maken Nederland: Platform31, Vereniging Deltametropool, Wing en Pakhuis de Zwijger

Map for Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam
Dsc 1981 internal thumb small 1511791980

Wij Maken Nederland: Next Governance

Wat betekent het regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland?

Wat betekent dit regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland? Waar liggen de urgenties en hoe kunnen wij daarop anticiperen? We blikken terug op een jaar Wij Maken Nederland en introduceren een nieuw thema: Next Governance. Lees meer

Meer informatie over het programma vindt u op de website van Pakhuis de Zwijger. Daar kunt u zich ook aanmelden.