Werkplaatssessies wijkgericht werken

De gemeente aan zet

Het wijkgericht werken wordt door steeds meer gemeenten gezien als de manier om te komen tot de integrale oplossing voor verschillende deelproblemen. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht.

Er liggen veel en heel diverse taken bij gemeenten. Maar hoe pak je al die verschillende taken effectief op? De oplossing ligt vaak in een wijkgerichte aanpak. Op wijkniveau is er overleg met bewoners, moeten er beslissingen genomen worden over het aardgasvrij maken van woningen én ondersteunen wijkteams bewoners met allerlei problemen. In de wijk komen gemeentelijke taken samen en kun je oplossingen bedenken mét bewoners.

Werkplaatssessies

Bij wijkgericht werken moeten gemeenten een balans zien te vinden tussen lange termijn doelen en dagelijkse behoeften, domein specifieke ambities en integrale opgaven én je moet je verplaatsen in het gedrag en de leefwereld van de bewoner. Want wat op papier werkt blijkt in de praktijk soms niet te lukken. Om gemeenten hierbij te ondersteunen zoeken Platform31, het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB) en A+O fonds Gemeenten, tien trio’s van ambtenaren uit de wijk en het gemeentelijk domein. In het najaar van 2018 bouwen we in vier werkplaatsen met elkaar kennis op.

Wat kunt u verwachten?

In de werkplaatssessies zoeken we het spanningsveld op tussen gemeentelijke organisatie en de weerbarstige praktijk. We verbinden de casussen aan de strategie en structuur van uw gemeente. En we kijken naar de rol van de wijk- en sectorale ambtenaar: hoe kunt u bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk? Platform31 brengt elke werkplaats kennis in over bijvoorbeeld de Omgevingswet, het sociaal domein, energietransitie of het samenspel met bewoners. Deze thema’s bepalen we samen. Zo bouwt u extra kennis op en komt u als trio tot een werkagenda voor de eigen organisatie en delen we de inzichten met elkaar.

Wat leveren de werkplaatsen u op?

Werkplaats 1 (26 september)

  • U krijgt meer inzicht in de manier waarop het wijkgericht werken is vormgegeven in de eigen gemeente. (structuur, proces en cultuur)

Werkplaats 2 (17 oktober)

  • We gaan aan de slag met sociale innovatie. Hoe organiseert u dat als wijkambtenaar? We maken een lokale agenda met gereedschappen om de organisatie van wijkgericht werken verder te helpen. De gehele gemeentelijke organisatie profiteert mee.

Werkplaats 3 (15 november)

  • U wisselt kennis uit met wijkambtenaren uit andere gemeenten tijdens het LPB congres.

Werkplaats 4 (21 november)

  • U krijgt inzicht in hoe u uw vaardigheden en competenties kunt inzetten om wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie beter onder de aandacht te brengen.

Wat vragen we?

  • 10 wijkambtenaren met lef die twee collega’s uit de sectorale afdelingen meenemen; één uit het sociale domein en de andere uit het fysieke domein. Samen weten jullie te schakelen tussen strategie en uitvoering en bent u betrokken bij het fysieke én sociale domein.
  • Inbreng van een eigen casus uit de wijk;
  • Openheid om ook eens in de rol van een ander te stappen;
  • Eigen bijdrage van 450,00 euro per trio en akkoord van een bestuurder of directeur.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor de werkplaatsen kan tot 15 augustus 2018. Voorafgaand hebben we een intakegesprek als onderdeel van het traject. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Meld u dan bij:

Map for Utrecht
Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatssessies wijkgericht werken

De gemeente aan zet

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Meld u dan bij: