Werkplaatsen wijkgericht werken

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht om wijkgericht te werken. Met meer focus op de wijk staat de gemeente dichter bij haar inwoners. Maar de uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de gemeentelijke organisatie is nog regelmatig lastig. Platform31, het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), M50 en A&O fonds Gemeenten gaan in het najaar daarom in een tweede ronde werkplaatssessies aan de slag met de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken?

Er liggen veel en heel diverse taken bij gemeenten. Of het nu gaat om het maken van een integraal wijkplan met de wijk of het tot stand brengen van een skatepark voor jongeren. Dit vraagt om een andere, integrale manier van werken. Verschillende werkwijzen, botsende culturen of andere visies tussen beleidsvelden en/of tussen sector- en wijkambtenaren maken dit complex.

Werkplaatsen

Hoewel wijk- en sectorambtenaren bij dezelfde organisatie werken, komen ze elkaar niet iedere dag tegen. Daarom brengen we ze in de werkplaatsen samen. Er is ruimte voor zes tot acht wijkambtenaren die allemaal twee (sector-)collega’s meenemen. Samen zoekt ieder trio de verbinding met elkaar door te werken aan een eigen lokale casus. Hierbij is volop ruimte voor reflectie op de gemeentelijke organisatie. Centraal in de casussen staat een strategische opgave met een wijkcomponent waarin verschillende domeinen samenkomen. Oftewel, een casus waarin het gemeentehuis en de wijk samenkomen. Denk aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de wijk, het aanpassen van pleinen om wateroverlast te voorkomen of het faciliteren van (groene) bewonersinitiatieven als gemeentelijke organisatie. Door met elkaar en met ervaringsdeskundigen van buitenaf te reflecteren krijg je nieuwe inzichten en inspiratie om de casus verder te brengen.

Deze werkwijze biedt ook inzichten voor de gehele gemeentelijke organisatie. Zo leren de trio’s onder andere hoe zij een soepelere samenwerking tussen sector- en wijkambtenaar kunnen organiseren. Experts en wijkambtenaren presenteren handige instrumenten waar de deelnemers samen mee gaan oefenen. Platform31 legt nieuwe kennis vast in een verslag en deelt de lessen openbaar.

Wat leveren de werkplaatsen op?

 • Werkplaats 1 (15 oktober 2019) – Positionering van het wijkgerichte werken in de eigen gemeente
  Na afloop van deze bijeenkomst kan je gestructureerd aangeven hoe het wijkgerichte werken in je gemeente gepositioneerd is en wat de gezamenlijke stip op de horizon is.
 • Werkplaats 2 (7 november 2019) – Lokale agenda
  Aan het einde van deze bijeenkomst heb je prioriteiten bepaald. Je ontvangt handvatten die je helpen te manoeuvreren tussen wat beleidsmakers, bestuurders én wijkbewoners als urgent zien. In de werkplaatsen ga je aan de slag met het vormen van een lokale agenda.
 • Werkplaats 3 (14 januari 2020) – Wat en wie heb je nodig?
  Tijdens de derde werkplaats krijg je een idee met wie je de lokale agenda gaat uitvoeren. Het gaat hierbij om samenwerkingspartners, maar ook intern om collega’s met de juiste vaardigheden of positie binnen de gemeente.

Wat vragen we?

 • Je neemt deel als trio waarvan minimaal één iemand wijkambtenaar is en je als trio meerdere domeinen vertegenwoordigt, bij voorkeur fysiek en sociaal;
 • Je brengt een casus in met een strategische opgave met een wijkcomponent. De oplossing ligt in het verbinden van beleidsdomeinen;
 • Je hebt akkoord van je bestuurder of management;
 • Een eigen bijdrage van 200 euro per trio.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie of belangstelling? Neem dan contact op met:

Middelgrote gemeenten

Het afgelopen jaar bleek dat de opzet van de werkplaatsen goed aansloot bij middelgrote gemeenten. Op dit schaalniveau bleken de lessen uit de werkplaatsen snel toe te passen op wijk- en gemeenteniveau. Daarom stellen het Account Middelgrote Gemeenten en het M50-stedennetwerk dit jaar middelen beschikbaar voor de werkplaatsen. Dit betekent dat middelgrote gemeenten kosteloos kunnen participeren en voorrang krijgen bij een overschrijding van het maximum aantal deelnemers.

Map for Utrecht
Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatsen wijkgericht werken

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Meld u dan bij: