Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Elk woongebied geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. In deze workshop horen we lessen van een aantal gebiedscoalities en gaan deelnemers aan de hand van interactieve werkvormen (over een eigen opdracht) in gesprek.

Wat gaan we doen?

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met corporaties uit de betrokken gebiedscoalities. Thema’s zijn het agenderen en het samenwerken aan wonen en zorg in de gebiedscoalitie en concrete aanpakken. De sessie is onder leiding van Annette Duivenvoorden (senior projectleider, Platform31) met bijdragen van Toine Tak (Woonkwartier) en Paul Leufkens (Weller).

Voor wie?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 vier werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Een werkatelier biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud van wonen en zorg en de ervaringen van corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de hand een interactieve werkvorm kan een eigen vraagstuk uitgewerkt worden. Tips en trics worden gedeeld en er is ruimte voor reflectie. De werkateliers kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Dit is het laatste werkatelier in de reeks.

Ervaringen en lessen van Woonkwartier en Weller

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? In het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk werken 22 gebiedscoalities aan wooninnovatie in de wijk. In dit werkatelier staan we stil bij de aanpak van twee deelnemende corporaties: Woonkwartier in Klundert en Weller in Heerlerbaan.

 • Klundert: Huis van de wijk, casus-overleg en klantvraag in beeld
  Om inclusieve wijken te laten slagen is samenwerking nodig tussen woningcorporatie, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en de inwoners. Woonkwartier trekt in de gebiedscoalitie op met welzijnspartij Surplus en de gemeente Moerdijk. Begin 2020 is gestart met het verzamelen van data over de wijk, om op basis van de huidige situatie een plan te maken hoe verder. Toen brak corona uit en stond het project even stil. Maar, in de eerste corona-periode bleken tal van nieuwe, informele initiatieven te zijn ontstaan. De sociaal werker in het Huis van de Wijk was cruciaal. Zij matchte tussen vraag en aanbod van bewoners. Ook is een casus overleg ingericht van o.a. sociaal werker, de wijkagent, de WMO consulent, Woonkwartier, maatschappelijk werker en evt. Bemoeizorg. Het doel van dit team is om signalen over kwetsbare mensen uit Klundert te delen en meteen te bepalen wie actie voert en wat er eventueel nodig is. Het hebben van korte lijnen en het snel kunnen handelen is van belang.
  De gebiedscoalitie bracht de informele en formele zorgnetwerken in kaart gebracht. Ook dit leidde tot een vervolg. Want voldoet deze ook aan de behoeften van de kwetsbare mensen. Studenten van de opleiding (Sociale Innovatie) van BUAS in Breda doen het onderzoek met de (sociale) Design Thinking Methode.
  • Toine Tak, Woonkwartier gaat in deze werksessie in het doel van hun inclusieve wijk-aanpak en de verschillende initiatieven.
 • Gebiedscoalitie Heerlerbaan vertelt over hun pilot met domotica, digitale welzijn diensten en een persoonlijk aanspreekpunt. Vertrekpunt is de vraag wat heb je als bewoner nodig om langer thuis te blijven wonen.
  Hoe werk je samen als woningbouwcorporatie en thuiszorgorganisatie om ondersteuning voor het langer thuis wonen in de complexen aan de Heerlerbaan te realiseren?
  Op het moment dat de 492 woningen in de iconische hoogbouwflats aan de Heerlerbaan in Heerlen werden gerenoveerd, werd gelijk besloten dat er meer moest gebeuren. Corporatie Weller vroeg daarom de MeanderGroep om mee te denken over het plan. Na een inventarisatie van de behoeften en knelpunten onder bewoners, stakeholders en klanten, ontstond een divers beeld; de persoonlijke verzoeken lagen ver uit elkaar. Wel was er één gemeenschappelijke deler: de vraag naar sociale controle was groot.
  Veel bewoners hadden zelf een systeem opgezet waarmee gecheckt werd of alles nog in orde was bij de buren. Bijvoorbeeld door even te bellen of iets in de vensterbank zetten. Het projectteam splitste het plan daarom op in twee delen; de zorgbehoeften van individuele bewoners en de mogelijkheden om de cohesie verder te versterken.
  Ook leidde het tot een pilot om 30 appartementen in te richten met zorgtechnologie en domotica. De coalitie startte met de vraag onder de bewoners: wat heb je nodig om langer thuis te blijven wonen? En wat is dan ondersteunend vanuit techniek. In de pilot is een ‘Blended care’ systeem ontstaan: van technologie en digitale welzijn diensten tot een persoonlijk aanspreekpunt.
  • Paul Leufkens, Weller gaat in op het project en de samenwerking met een thuiszorgorganisatie
Map for

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Let op: u kunt zich alleen aanmelden als u werkzaam bent bij een van onze partnercorporaties. Kijk voor een overzicht van de partnercorporaties aan de rechterzijde van deze pagina.