Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Elk woongebied geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. In deze workshop horen we lessen van een aantal gebiedscoalities en gaan deelnemers aan de hand van interactieve werkvormen (over een eigen opdracht) in gesprek.

Wat gaan we doen?

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met corporaties uit de betrokken gebiedscoalities. Thema’s zijn het agenderen en het samenwerken aan wonen en zorg in de gebiedscoalitie en concrete aanpakken. De sessie is onder leiding van Annette Duivenvoorden (senior projectleider, Platform31) met bijdragen van o.a. Toine Tak (Woonkwartier).

Voor wie?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 vier werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Een werkatelier biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud van wonen en zorg en de ervaringen van corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de hand een interactieve werkvorm kan een eigen vraagstuk uitgewerkt worden. Tips en trics worden gedeeld en er is ruimte voor reflectie. De werkateliers kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Dit is het laatste werkatelier in de reeks.

Map for

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Let op: u kunt zich alleen aanmelden als u werkzaam bent bij een van onze partnercorporaties. Kijk voor een overzicht van de partnercorporaties aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.