Woonvarianten senioren

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Dit brengt een urgente opgave met zich mee: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Betaalbaarheid, locaties en samenwerking met de gemeente zijn een uitdaging voor initiatiefnemers. We zien dat initiatiefnemers regelmatig samenwerking opzoeken met woningcorporaties om woningen te realiseren. Maar ook dat woningcorporaties zelf nieuwe varianten ontwikkelen.

Wat gaan we doen?

Tijdens dit werkatelier deelt Anita van Hezik, senior projectleider, de inzichten die Platform31 heeft opgehaald in het project Woonvarianten voor senioren. Staedion is een van de corporaties die nieuwe woonvarianten ontwikkelen. Cisca de Jong, projectleider bij Staedion, vertelt over de transformatie van het verzorgingshuis Loosduinse Hof naar een nieuw woonconcept ‘Wonen met een Plus’. We besteden ruim aandacht aan uw eigen casus die u kunt inbrengen. Na afloop heeft u voldoende handvatten om verder aan de slag te gaan met het vraagstuk.

Voor wie?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 vier werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Een werkatelier biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud van wonen en zorg en de ervaringen van corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de hand een interactieve werkvorm kan een eigen vraagstuk uitgewerkt worden. Tips en trics worden gedeeld en er is ruimte voor reflectie. De werkateliers kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Volgende werkateliers

  • Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?
    donderdag 21 januari 2021, door Mirjam Fokkema
  • Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
    donderdag 11 februari 2021, door Susan van Klaveren
  • Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk
    vrijdag 5 maart 2021, door Annette Duivenvoorden
Map for

Woonvarianten senioren

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.