Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Voor deze sessies wordt gericht uitgenodigd onder onze partnercorporaties.

Thema werkatelier 4

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

donderdag 21 januari 2021

In steeds meer maatschappelijke opgaven zien we dat corporaties niet alleen kunnen opereren, maar afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van andere partijen. Het Langer Thuis en Weer Thuis in de wijk zijn voorbeelden van opgaven waarin een meerpartijensamenwerking de dagelijkse realiteit is. Ook het energievraagstuk, de duurzaamheidsopgave en de leefbaarheid en veiligheid in wijken kan niet zonder medewerking van een breed palet aan organisaties opgepakt worden. Dat dit niet altijd even makkelijk is, ervaren partijen ook. Corporaties hebben hun eigen organisatiebelang en handelen ook binnen deze kaders.

In deze bijeenkomst onder leiding van Mirjam Fokkema (projectleider Platform31) gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk, hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Hiervoor maken we gebruik van onze ervaring uit meerdere experimentprogramma’s en innovatietrajecten.

Map for

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.