Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

In steeds meer maatschappelijke opgaven zien we dat corporaties niet alleen kunnen opereren, maar afhankelijk zijn van de inzet en betrokkenheid van andere partijen. Het Langer Thuis en Weer Thuis in de wijk zijn voorbeelden van opgaven waarin een meerpartijensamenwerking de dagelijkse realiteit is. Ook het energievraagstuk, de duurzaamheidsopgave en de leefbaarheid en veiligheid in wijken kan niet zonder medewerking van een breed palet aan organisaties opgepakt worden. Dat dit niet altijd even makkelijk is, ervaren partijen ook. Corporaties hebben hun eigen organisatiebelang en handelen ook binnen deze kaders.

Wat gaan we doen?

In deze bijeenkomst, onder leiding van Mirjam Fokkema (projectleider Platform31), gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk. Hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Hiervoor maken we gebruik van onze ervaring uit meerdere experimentprogramma’s en innovatietrajecten.

Voor wie?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 vier werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Een werkatelier biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud van wonen en zorg en de ervaringen van corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de hand een interactieve werkvorm kan een eigen vraagstuk uitgewerkt worden. Tips en trics worden gedeeld en er is ruimte voor reflectie. De werkateliers kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Volgende werkateliers

  • Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
    donderdag 11 februari 2021, door Susan van Klaveren
  • Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk
    vrijdag 5 maart 2021, door Annette Duivenvoorden
Map for

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk. Hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Lees meer

Let op: u kunt zich alleen aanmelden als u werkzaam bent bij een van onze partnercorporaties. Kijk voor een overzicht van de partnercorporaties aan de rechterzijde van deze pagina.