Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Een centraal element van het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn de woningen zelf. Corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoeveel woningen zijn nodig om uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang een huis te bieden? En welke woonvormen zijn mogelijk tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding? Om het zelfstandig wonen goed te laten verlopen zijn ook andere voorzieningen nodig. Denk aan een meldpunt, 24 uurs zorg op afroep en time-out voorzieningen.

Wat gaan we doen?

In dit werkatelier geeft Susan van Klaveren (senior projectleider bij Platform31) een overzicht van woonvormen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie tot een passend woon(zorg)aanbod komt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een corporatie uit het experiment Weer Thuis illustreert het gesprek met eigen praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 vier werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Een werkatelier biedt een afwisselend en interactief programma. Het omvat een presentatie over de inhoud van wonen en zorg en de ervaringen van corporaties hierbinnen. Ook is er volop ruimte om de eigen thematiek aan te dragen. Aan de hand een interactieve werkvorm kan een eigen vraagstuk uitgewerkt worden. Tips en trics worden gedeeld en er is ruimte voor reflectie. De werkateliers kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Volgende werkatelier

  • Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk
    vrijdag 5 maart 2021, door Annette Duivenvoorden
Map for

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Let op: u kunt zich alleen aanmelden als u werkzaam bent bij een van onze partnercorporaties. Kijk voor een overzicht van de partnercorporaties aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.