Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. In onderstaand overzicht vindt u de vier thema’s van de werkateliers. Voor deze sessies wordt gericht uitgenodigd onder onze partnercorporaties.

Thema werkatelier 1

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

donderdag 12 november 2020

Een centraal element van het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn de woningen zelf. Corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoeveel woningen zijn nodig om uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang een huis te bieden? En welke woonvormen zijn mogelijk tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding? Om het zelfstandig wonen goed te laten verlopen zijn ook andere voorzieningen nodig. Denk aan een meldpunt, 24 uurs zorg op afroep en time-out voorzieningen.

In deze sessie geeft Susan van Klaveren (senior projectleider bij Platform31) een overzicht van woonvormen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie tot een passend woon(zorg)aanbod komt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een corporatie uit het experiment Weer Thuis illustreert het gesprek met eigen praktijkvoorbeelden.

Werkateliers 2, 3 en 4

  • Woonvariaties senioren
    woensdag 2 december 2020, door Anita van Hezik
  • Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk
    vrijdag 11 december 2020, door Annette Duivenvoorden
  • Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?
    donderdag 21 januari 2021, door Mirjam Fokkema
Map for

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.