Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over vroegsignalering en preventie. Zelfstandig wonen in de wijk van mensen wiens leven af en toe ontwricht kan raken, vraagt om het tijdig signaleren van deze instabiliteit en het gehoor geven aan die signalen. Wat heeft deze persoon nodig? Wie kan dat bieden? En wat kan de wijk daarin betekenen?

In het experiment Weer Thuis onderzoekt Platform31 welke wijkvoorzieningen nodig zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verschillende centrumgemeenten zijn samen met (voormalige) RIBW-en en andere partijen in het veld aan de slag gegaan met verschillende vormen van beschermd thuis.

Programma

In deze webinar gaat Renée de Vet, wetenschappelijk onderzoeker bij Impuls, iets vertellen over Critical Time Intervention (CTI). Dit is een kortdurend traject om kwetsbare mensen in een kritische situatie in hun leven, bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting of terugkeer naar zelfstandig wonen, te ondersteunen. Als de risico’s op maatschappelijke uitval groot zijn, biedt CTI als tijdelijk systeem praktische en emotionele hulp en draagt bij aan de versterking van het informele en professionele vangnet.

Job Mol en Freerk Jan Bruins van Buro Bries vertellen over het (inmiddels afgeronde) programma Welkom in de Buurt. Dit programma heeft als doel om innovatieve projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de uitstroom en integratie van mensen die vanuit BW/MO zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met het programma heeft Buro Bries zorgaanbieders, buurtbewoners en andere initiatiefnemers uitgedaagd om een goed projectplan in te dienen voor initiatieven gericht op het op weg helpen van uitstromers in de wijk. Welke innovatieve initiatieven, met een focus op vroegsignalering en preventie, kwamen voorbij? Wat zijn de geleerde lessen? In dit filmpje alvast een voorproefje.

Voor wie?

Werkt u bij een gemeente, corporatie, (voormalige) RIBW of opvangorganisatie en bent u geïnteresseerd in de bovenstaande thematiek? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we om een actieve bijdrage.

Map for

Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over vroegsignalering en preventie. Lees meer