Weer Thuis: herstelgerichte wijkvoorzieningen

Beschermd thuis in de wijk: wie zijn aan zet?

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het organiseren van een ‘beschermd thuis’ en welke rol de wijk daarin kan spelen. Zorgen met name zorgorganisaties voor een beschermd thuis of hebben de buurt, corporatiesmedewerkers en anderen daar ook een aandeel in? En welk aandeel is dat dan?

In het experiment Weer Thuis onderzoekt Platform31 welke wijkvoorzieningen nodig zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verschillende centrumgemeenten zijn samen met (voormalige) RIBW-en en andere partijen in het veld aan de slag gegaan met verschillende vormen van beschermd thuis.

Programma

In deze bijeenkomst gaan we in op de arrangementen Gewoon Thuis, zoals deze door Kwintes in verschillende gemeenten worden uitgevoerd. Wat zijn de organisatorische en inhoudelijke verschillen tussen deze en andere arrangementen en welke praktijkontwikkelingen vinden er binnen Kwintes plaats om tot een goed aanbod te komen? We hebben hierbij ook aandacht voor het perspectief van de gemeenten en corporaties.

Daarnaast gaat Diana Roeg, programmaleider onderzoek bij Kwintes en werkzaam bij de Academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, in op welke herstelinterventies er vooralsnog bestaan in het beschermd en begeleid wonen en wat er bekend is over de impact. We vertalen de uitkomsten naar lessen voor partijen in het veld.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling. Om tot een inspirerende bijeenkomst te komen, wordt een actieve bijdrage van de deelnemers gevraagd.

Voor wie?

Werkt u bij een gemeente, corporatie, (voormalige) RIBW of opvangorganisatie en bent u geïnteresseerd in de bovenstaande thematiek? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we om een actieve bijdrage.

Map for

Weer Thuis: herstelgerichte wijkvoorzieningen

Beschermd thuis in de wijk: wie zijn aan zet?

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het organiseren van een ‘beschermd thuis’ en welke rol de wijk daarin kan spelen. Zorgen met name zorgorganisaties voor een beschermd thuis of hebben de buurt, corporatiesmedewerkers en anderen daar ook een aandeel in? En welk aandeel is dat dan? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.