Webinar koppeling Circulariteit en zonnepanelen


In de afgelopen weken hebben zes gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland de eerste stappen gezet in de koppeling van Circulariteit met zonnepanelen. Wat voor rol kunnen gemeenten innemen in dit transitietraject? Wat zijn er voor ontwikkelingen op de markt van circulariteit en zonnepanelen? Meld u aan voor het webinar en hoor welke inzichten de gemeenten hebben opgedaan tijdens de leerkring en wat er op innovaties van zonnepanelen speelt.

Over een aantal jaar komen de eerste afgedankte zonnepanelen van de daken. Wat gaat er met deze zonnepanelen gebeuren? Wat moet een gemeente hiervoor organiseren? Hoe zit het met de nieuwe zonnepanelen die worden ingekocht, welke factoren moeten worden meegenomen in een uitvraag om circulariteit te bevorderen? Maar ook wat voor ontwikkelingen lopen er op de markt van circulaire zonnepanelen? Tijdens het webinar op maandag 25 Januari worden in een open gesprek dit soort knelpunten en ontwikkelingen verkend.

Wat gaan we doen?

Opening (13:00)
Provincie Zuid-Holland geeft een introductie over de aanleiding en het doel van de leerkring. (10 minuten) Platform31 reflecteert wat valt in algemene zin op? (10 minuten)

Groepsinterview (13:20)
In een open gesprek wordt met de deelnemende gemeenten verkend wat concreet en op korte termijn stappen kunnen zijn voor gemeenten als het gaat om circulaire zonnepanelen. Maar ook wat op lange termijn naar toe moet worden gewerkt als het gaat om circulaire zonnepanelen.

Circotrack (13:50)
Vanuit Circotrack zullen inzichten worden geboden over wat er aan productontwikkeling van zonnepanelen plaats vind. Wat is het groeiperspectief in de markt de komende jaren? Wat kunnen we op innovatie verachten, zowel op techniek als prijsontwikkeling?

Groepsinterview (14:10)
In een open gesprek worden oplossingsrichtingen besproken en deze passen in de aanpak van een gemeente.

Afsluiting (14:40)

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Meer informatie


Map for

Webinar koppeling Circulariteit en zonnepanelen

In de afgelopen weken hebben zes gemeenten binnen Provincie Zuid-Holland de eerste stappen gezet in de koppeling van Circulariteit met Zonnepanelen. Wat voor rol kunnen gemeenten innemen in dit transitietraject? Wat zijn er voor ontwikkelingen op de markt van circulariteit en zonnepanelen? Meld u aan voor het webinar en hoor welke inzichten de gemeenten hebben opgedaan tijdens de leerkring en wat er op innovaties van zonnepanelen speelt. Lees meer


U kunt aanmelden via onderstaand formulier.

Kosten:   Deelname aan de bijeenkomst is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.