Circulaire energietransitie: installaties – rollen voor gemeenten

Tegelijkertijd met de energietransitie staan we voor een andere complexe duurzaamheidsopgave; in 2050 willen we een volledig circulaire economie hebben bereikt en in 2030 al een flink eind op weg zijn. Beide opgaven zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg, maar er vallen slimme koppelingen te maken. Zo voorkomen we dat maatregelen tegen elkaar inwerken. Om gemeenten tot praktische inzichten te helpen komen organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie.

Voor wie?

De serie bijeenkomsten staat open voor alle gemeenten (niet enkel die met PAW-proeftuinen). Het is geen beletsel als u er de eerste bijeenkomst niet bij was. Ook kunt u als gemeente voor iedere bijeenkomst in de serie een andere medewerker afvaardigen, voor wie het betreffende thema relevant is..

Wat gaan we doen?

De eerste bijeenkomst, over circulair isoleren, heeft op 5 juli plaatsgevonden. De bijeenkomst op 27 september gaat over het onderwerp energie-installaties. Hierbij gaan we, na presentaties door experts en discussie op basis van vragen, samen met de deelnemers in op de rollen die gemeenten kunnen nemen om circulariteit van energie-installaties te bevorderen. We bouwen daarbij voort op de uitkomsten van de interactie uit de eerste sessie en voegen daar ook weer echt iets aan toe.

Globaal programma

De opzet van de bijeenkomst is dus als volgt:

  1. Welkom en korte introductie over het thema en deelonderwerp.
  2. Drie gastpresentaties, inclusief per presentatie mogelijkheid tot Vraag & Antwoord met deelnemers:
    • de Nationale Milieudatabase gaat in op de milieuprestatie van materialen en producten, de kennis die zij daarover dynamisch in kaart brengen, en hoe gemeenten deze kunnen inzetten.
    • ZonNext zal meer vertellen over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van gebruikte zonnepanelen (met doorkijkje naar andere installaties).
    • Korte pitch door Buyer Group Duurzame zonnepanelen: wat houdt het in en wat hebben gemeenten eraan?
  3. Interactieve groepsdiscussie over mogelijke rollen van gemeenten op dit thema, voor verschillende niveaus van de zogeheten R-ladder.
  4. Afsluiting en korte vooruitblik naar derde sessie.

Interesse?

Wilt u als gemeente inzichten krijgen in hoe u beide transities de goede kant op kan laten bewegen, meld u dan aan, of attendeer collega’s om dat te doen. U kunt in het opmerkingenveld aangeven welke (kennis)behoeften u heeft.

Werkt u voor een Zuid-Hollandse gemeente en bent u in bredere zin geïnteresseerd in circulariteit? Dan kunt u zich ook aanmelden voor het live-evenement over circulariteit dat de provincie Zuid-Holland op 29 september organiseert. Het programma vindt u hier.

Map for

Circulaire energietransitie: installaties – rollen voor gemeenten

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. Deze tweede bijeenkomst gaat over de rol van gemeenten bij circulariteit van energie- installaties. Lees meer

Aanmelding is gesloten. Meer informatie kunt u krijgen van Nina Tom: nina.tom@platform31.nl.