Wat werkt in…samenwerking in de huisvesting van kwetsbare groepen

Tijdens de themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat de samenwerking omtrent de huisvesting van kwetsbare groepen centraal. Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving voor alle huurders en welke rol zou de corporatie hierin moeten spelen?

Draagkracht van de wijk

De combinatie van Europese wetgeving, ingrijpende transities in het sociale domein en de passendheidstoets zorgt voor een nieuwe dimensie in het denken over wijken: er ontstaat een groeiende bezorgdheid over concentraties van kwetsbare mensen. Waar in het verleden de etnische en inkomenscomponenten in het denken over segregatie dominant waren, komt in het huidige tijdsgewricht de draagkracht van de wijk steeds meer centraal te staan.

De corporatiesector worstelt met het gegeven dat zij een verschuiving doormaakt van ‘brede huisvester van de arbeider’ naar ‘huisvester van kwetsbare groepen met weinig middelen’. In het verleden werd als reactie op concentraties de sloophamer regelmatig ingezet. Tegenwoordig is dat minder logisch. Het huisvesten van kwetsbare groepen is immers de corebusiness geworden van de woningcorporatie. Maar hoe richt je de samenwerking omtrent de huisvesting van kwetsbare groepen in? Wie woont er in de wijk? Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving voor alle huurders? En welke rol zou de corporatie hierin moeten oppakken?

In de themabijeenkomst ‘Wat Werkt in… de samenwerking in de huisvesting van kwetsbare groepen’ op dinsdag 18 september in Uden willen we met u op zoek naar antwoorden op deze vragen en analyseren we verschillende werkwijzen van de partners van Wat Werkt in de Wijk.

Kwetsbare groepen?

Wie deze ‘kwetsbaren’ zijn lijkt van stad tot stad en van wijk tot wijk te verschillen. De term vormt een containerbegrip voor een breed palet aan bewoners, van uitstromende cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, tot ouderen die langer thuis wonen en kampen met toenemende gebreken, zoals dementie. Ook statushouders, arbeidsmigranten, ex-gedetineerden, mensen met een verslavings- of schuldenverleden worden tot kwetsbare groepen gerekend. Het gaat in ieder geval om mensen die het lastig vinden om hun leven op orde te krijgen of te houden in onze complexe maatschappij. Een goede woning is daarin een goed startpunt, maar niet toereikend. Wanneer deze ondersteuning niet aanwezig of ontoereikend is, kan dit ook gevolgen hebben voor de omgeving. Een visie, beleid en goede samenwerkingsafspraken zijn daarom onontbeerlijk.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en strategen van woningcorporaties, gemeenten en zorgpartijen. We nodigen de leden van de vakgemeenschap dus graag uit om de partners in de wijk naar de bijeenkomst mee te nemen. De themabijeenkomst is tevens toegankelijk voor een klein aantal corporaties die geen deelnemer zijn van de vakgemeenschap.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse. We nodigen u van harte uit om dit bericht te delen met geïnteresseerde collega’s binnen uw organisatie. Daarnaast stellen we het zeer op prijs als u uw samenwerkingspartners uitnodigt (maximaal 2 per corporatie).

Map for Area Wonen: Leeuweriksweg 12, 5402 XD Uden
Dsc 3855 internal thumb small 1530803453

Wat werkt in…samenwerking in de huisvesting van kwetsbare groepen

Tijdens de themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat de samenwerking omtrent de huisvesting van kwetsbare groepen centraal. Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving voor alle huurders en welke rol zou de corporatie hierin moeten spelen? Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse: David.Louwerse@platform31.nl.