Vroegsignalering voor woningcorporaties

Wat betekenen de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Landelijke Convenant Vroegsignalering voor het incassoproces van woningcorporaties? De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is erop gericht om het vroeg signaleren van schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. U kunt zich nog aanmelden voor de sessie (ochtend of middag) op 4 oktober!

Inhoud

Tijdens de digitale bijeenkomsten:

 • Wordt u geïnformeerd over de aanpak van corporaties en gemeenten in de praktijk.
 • Zoomen we in op hoe gemeenten en corporaties bij vroegsignalering met elkaar samenwerken en de rol van het modelconvenant Vroegsignalering.
 • Staan we stil bij het afstemmen van processen en de systemen die hierbij een rol spelen (zoals BKR; RIS/Inforing).
 • Behandelen we het afstemmen van de communicatie met cliënten en de meerwaarde van een stress-sensitieve aanpak.
 • Lichten experts verschillende praktijkvoorbeelden toe.
 • Is er ruimte voor uw vragen en interactie.

Programma themabijeenkomsten

Het programma bestaat uit drie themabijeenkomsten. Al naar gelang uw belangstelling kunt u aan één of meerdere bijeenkomsten deelnemen. Vanzelfsprekend kunt u ook het hele programma volgen.

Elke bijeenkomst wordt op dezelfde dag herhaald. U kunt dus kiezen om de bijeenkomst ’s ochtends of ’s middags te volgen. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 20 september – Aansluiten van processen en systemen (BKR en RIS/Inforing)
  Ochtendsessie (10:00 – 12:00 uur)
  Middagsessie (13:30 – 15:30 uur)
 • 4 oktober – Cliëntbenadering en wijze van communiceren
  Ochtendsessie (10:00 – 12:00 uur)
  Middagsessie (13:30 – 15:30 uur)

Locatie

De bijeenkomsten vinden digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. U ontvangt vooraf een uitnodiging met link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers huurincasso, woonconsulenten, en beleidsmedewerkers huurbeleid bij corporaties. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname is kosteloos (maar niet vrijblijvend; bij no show zonder afmelding wordt deelnemers € 150,- in rekening gebracht).

Tip: De gewijzigde Wgs betekent dat corporaties en gemeenten bij het vroeg signaleren van schulden intensiever met elkaar samenwerken. Wellicht kunt u uw gesprekspartner bij de gemeente of corporatie uitnodigen om ook aan de themasessie(s) van uw keuze deel te nemen? Of wellicht een vertegenwoordiger van uw huurdersorganisatie.

Map for

Vroegsignalering voor woningcorporaties

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. Lees meer