Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes.

In de training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten, gaat u – twee bewoners en een corporatieprofessional – aan de slag met de BRUIS-aanpak. U leert met deze laagdrempelige methode het organiseren van 1. collectieve, verrassende en gezellige activiteiten en 2. kleinschalige gespreksgroepen, waarin bewoners elkaar beter leren kennen en vinden op basis van gedeelde interesses en voorkeuren.
Het recent afgeronde experiment vitale woongemeenschappen laat zien dat er meer variatie en creativiteit aan ontmoeting ontstaat en bewoners meer naar elkaar omkijken.

Bruisende woongemeenschap

Veel ouderen zijn bereid om zich in te zetten voor een actievere gemeenschap, maar ze doen dat meestal niet vanzelf. Ze voelen zich er niet toe in staat, weten niet goed hoe te beginnen of hebben belemmeringen zoals gezondheidsproblemen.
Van bestaande groepen actieve bewoners, zoals de bewonerscommissie en de activiteitencommissie, vraagt dit een nieuwe manier van kijken naar het wooncomplex en een andere manier van bewoners betrekken: minder vóór, meer door en met bewoners organiseren.

Professionele zon in huis

Om zelforganisatie van bewoners te helpen vergroten is een activerende en faciliterende professional – zoals woonconsultenten of regisseurs klantcontact – nodig, die niet alles uit handen neemt maar juist ideeën aanreikt en zorgt voor de continuïteit. Inspeelt op groepsdynamiek, conflicten en zorgt voor voldoende basisveiligheid.

Map for Den Haag
Dsc 1890 internal thumb small 1491924977

Vitale woongemeenschappen

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Lees meer

Interesse in deelname en meer informatie:

Platform31
Annette Duivenvoorden: 06 35 11 58 12
annette.duivenvoorden@platform31.nl