Wijkentour warmtetransitie: Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt

Let op: Vanaf 29 september gelden er verscherpte maatregelen om het coronavirus in Nederland te beteugelen. Daarom organiseren wij op dit moment geen fysieke etappes, maar bieden we een digitaal alternatief.

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. Tijdens een digitale etappe van de wijkentour ontdekt u hoe de gemeente Sliedrecht, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Meer weten? Meld u dan aan voor dit webinar!

De uitdagingen in Sliedrecht-Oost

In Sliedrecht-Oost, één van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken, liggen verschillende uitdagingen. Naast het aardgasvrij maken van woningen zijn in een deel van de wijk de riolering en het gasnet aan vervanging toe. Daarnaast wordt de inrichting van de openbare ruimte klimaatbestendiger, zodat de wijk beter bestand is tegen hitte, droogte en hevige regenval. Daarnaast levert het Rijk voor woningeigenaren een financiële bijdrage om de overstap naar aardgasvrij wonen betaalbaar te maken.

De Staatsliedenbuurt is de eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten is op een warmtenet. In samenspraak met de bewoners hebben de gemeente en de corporatie Tablis Wonen een wijkvisie opgesteld. Een deel van de woningen is/wordt duurzaam gerenoveerd en voor een ander deel is sloop en nieuwbouw de beste oplossing. In 2018 zijn de eerste aardgasvrije nieuwbouwwoningen opgeleverd en op een collectieve tijdelijke warmtecentrale aangesloten, in 2019 gevolgd door 78 bestaande eengezinswoningen en de eerste gerenoveerde woningen. In 2020 volgen nog 59 nieuwbouwwoningen en wordt ook in Sliedrecht-Oost (Vogelbuurt-Zuid) gestart met het aansluiten van ruim 850 sociale huurwoningen op het warmtenet.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze virtuele etappe van de Wijkentour kijken we naar hoe de gemeente Sliedrecht, HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Zij informeren u over hoe het warmtenet wordt opgeschaald, welke businesscase daaraan ten grondslag ligt en hoe de bewoners daarbij worden betrokken.
Tijdens en na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom.

Hoe werkt het?

We organiseren deze etappe van de wijkentour online via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Map for

Wijkentour warmtetransitie: Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. Tijdens de 5e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe gemeente, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Lees meer

12:50 Digitale inloop
13:00 Welkom & introductie van het programma door Pauline Poeze (Aedes) en Fons Lustenhouwer (Platform31)
13:15 Presentatie Liesbeth Marchesini (Tablis Wonen)

over rol en proces wijkvisie, dilemma’s verduurzaming huurwoningen, betaalbaarheid; en (no-regret) maatregelen

13:40 Willy Heussen (HVC)

over de rol van HVC bij de warmtetransitie in Sliedrecht-oost, de businesscase en de samenwerking

14:05 Pauze
14:10 Ton Spek (gemeente Sliedrecht)

over rol en proces wijkvisie, participatietraject en de koppeling met andere maatschappelijke vraagstukken

14:35 Lucien van der Plaats (gemeente Sliedrecht)

over plannen voor deze wijk met het oog op de totale aanpak van de wijk

15:00 Afsluiting

Wilt u deelnemen aan deze digitale etappe van de wijkentour? Mail dan naar: