Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze projectpartners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor. Gebrek aan een perspectief of oplossing kan leiden tot chronische stress, die weer negatief doorwerkt op de gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen en hoge uitgaven aan medicijnen en zorg of verlies van werk. Het stimuleringsprogramma GezondIn (Pharos en Platform31) helpt u op weg om lokaal in de aanpak tot slimme verbindingen te komen waar financiën, stress & gezondheid onderdeel van zijn. Door verbindingen te leggen werkt u aan de verbetering van een preventieve aanpak en ondersteuning.

Werkt u aan het versterken van de verbinding? Bijvoorbeeld door de ontwikkeling of uitvoering van een armoedepact, wijk(gezondheids)programma of pilotproject? Of heeft u een gecombineerde aanpak die in de startblokken staat? Wilt u spiegelen en sparren over uw initiatief of traject? Doe dan mee aan de vierde inspiratieleerkring Armoede en gezondheid en meld u aan met uw samenwerkingspartner.

Doet u mee?

Voor de vierde editie van deze leerkring zoeken wij vernieuwers en verbinders die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Professionals die graag leren van elkaars aanpak, spiegelen op inhoud en proces en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede en schulden voor gemeenten en andere partijen. Meld u snel aan, want we gaan op 11 juni 2020 van start!

Duo’s uit verschillende organisaties

Per praktijk zoeken we twee deelnemers afkomstig uit verschillende organisaties, zoals de gemeente en een gezondheidscentrum of een wijkteam en een welzijnsorganisatie of een armoedeloket. Zodat u uw eigen aanpak effectief kunt spiegelen aan die van andere experts en uw netwerk rond dit thema kunt verbreden. Als onderdeel van de leerkring bieden we u een ‘versnellingssessie’ aan in uw eigen gemeente waarin u uw project kunt laten bespreken of een urgente vraag kunt voorleggen. De leerkring is kleinschalig en interactief van opzet, waardoor wij ruimte bieden aan zes innovatieve aanpakken. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel aanwezigheid en een actieve inzet.

Oogsten en versnellen

De deelnemers aan de vorige drie leerkringen – veelal initiatiefnemers van innovatieve aanpakken – concluderen dat ze bezig zijn met een zoek- en leerproces, waarin het gaat om het vinden van de juiste partners voor de gedeelde ambitie, het goed inrichten van het proces en het monitoren van de aanpak. De leerkring heeft hen geleerd om veel strategischer naar hun project of aanpak te kijken. Naast het gezamenlijk leren, bracht de versnellingssessie de benodigde scherpte op de huidige fase van het traject en de volgende stappen.

Quotes uit de versnellingssessies over geleerde lessen en tips:

“We hebben nu meer aandacht voor het (beroeps)profiel van de vrijwilliger en de begeleiding gaan we anders opzetten”

“We maken het onderzoeksproject steeds concreter. Dit doen we samen met de wijk, actieve professionals en sleutelfiguren"

“Er waren veel betrokkenen bij de versnellingssessie aanwezig en het ging niet meer over het wat en of, maar over hoe. Dat is al stap vooruit”

“Voor mij is de les om meer strategisch naar onze communicatie te kijken; wat heeft een ander van ons nodig ons initiatief verder te brengen als het gaat om middelen of verlenging”

“In de versnellingssessie bleek al snel dat de ambities voor ons project te groot waren. Naar aanleiding daarvan hebben we keuzes gemaakt; de doelgroepen niet mixen maar afbakenen”

“Het hoeft niet nieuw te zijn; verzin slimme verbindingen met professionals en gebruik dit als startpunt. Benut de bestaande infrastructuur: kijk in het netwerk waar je mee kunt liften met de ‘verplichte intakes’ of de contactmomenten. Dit kunnen de vindplaatsen van je doelgroep zijn”

“Voorkom projecten-moeheid: je struikelt over de losse initiatieven. Daarom de vraag: hoe kan deze pilot het waar maken en tot vast onderdeel van infrastructuur worden en deze versterken. Het gaat dan om zaken als: hoe weten mensen het te vinden, hoe creëer je samenhang in kennis/een goede sociale kaart en het goed doorverwijzen”

Selectiecriteria

  • U brengt een vernieuwende aanpak in die in de startblokken staat of in uitvoering is, of;
  • U werkt al aan de verbinding van armoede en schulden en aan een brede aanpak van gezondheid of u bent gemotiveerd om daar naartoe te werken;
  • GIDS-gemeenten hebben voorrang op andere gemeenten;
  • Het streven is verder dat tenminste twee kleinere gemeenten mee kunnen doen;
  • Commitment van tenminste twee deelnemers: een vernieuwer die direct betrokken is bij het initiatief en een ‘partner’ die relevant is voor opschaling of verankering binnen de bredere praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een duo van een vernieuwer/projectleider van een sociaal wijkteam plus een gemeentelijke beleidsstrateeg of aan een vernieuwer/projectleider die aan de slag is met innovatieve aanpakken van armoede en schulden en mensen in de gemeente die met een integrale aanpak (gezondheid) of “beweging naar voren” bezig zijn (bijvoorbeeld GIDS contactpersonen)

Meer informatie en aanmelden

Het traject van de leerkring start op 11 juni 2020 en loopt tot 14 januari 2021. Het bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten van een halve dag op een centraal gelegen locatie in het land, en een versnellingssessie van 2,5 uur voor ieder project, waarin een lokale vraag centraal staat. Data voor de landelijke bijeenkomsten: 11 juni, 10 september en 14 januari (12.00 – 16.30 uur). Data van versnellingssessies worden in overleg bepaald.

U kunt zich aanmelden tot 14 mei 2020 door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen aan Emre Can. Daarna vindt een selectie plaats. De leerkring biedt ruimte voor zes innovatieve projecten. In het intakeformulier vindt u de selectiecriteria en achtergrondinformatie.

Versnellen in een versnellingssessie

Een versnellingssessie is een workshop van 2,5 uur, waarbij een klein gezelschap in een snelkookpanwerkvorm oplossingsrichtingen verkent om barrières te slechten waarmee een project worstelt. Het gezelschap bestaat uit het lokale projectteam en relevante partijen, een of meer vernieuwers van andere projecten uit het leerkringnetwerk, en een aantal experts van buiten waarvan we weten dat het vernieuwers zijn die in hetzelfde of een ander veld, met soortgelijke bijltjes hebben gehakt.

Projecten oud deelnemers

De volgende projecten/aanpakken namen deel aan de eerdere edities van de leerkringen: Amsterdam (stoppen met roken interventie), GGD-HM (preventieproduct in gemeentepolis), Tiel aan de gezonde zijde, Vaals (Ruilwinkel), Enschede (Supporter van Elkaar), Meppel (De Geweldige Wijk), Assen (De Vaart Er in), Wijchen Noord (Formulierenbrigade), Almere Poort, Hengelo (Gezonde Toekomst Dichterbij), Kampen (Financiën op koers)
Amsterdam Nieuw West (Gezondheidsambassadeurs), Dordrecht (Etnografisch en actiegericht onderzoek in Krispijn), Arnhem (Pilot Energiearmoede), Os Hoes in Brussum, Hart van Noord – Diaconie Amsterdam

Lees verder

Map for Startbijeenkomst in Utrecht, overige bijeenkomsten op een centrale locatie

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

U kunt zich aanmelden tot 14 mei 2020 door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen aan Emre Can. Daarna vindt een selectie plaats. De leerkring biedt ruimte voor zes innovatieve projecten. In het intakeformulier vindt u de selectiecriteria en achtergrondinformatie.