Vierdaagse Woonbeleid

De druk op de woningmarkt is groot. De herziene Woningwet plaatst de volkshuisvestelijke opgave nadrukkelijker op de agenda van de gemeente. Daarnaast zorgen complexe maatschappelijke opgaven voor veranderingen in de woningbehoefte (van de toekomst). Deze ontwikkelingen vragen steeds om nieuwe kennis van beleidsmedewerkers die werken in het woondomein. Daarom organiseren VNG en Platform31 de Vierdaagse Woonbeleid.

In vier dagen brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het woondomein. Wat zijn de gemeentelijke instrumenten? Wat zijn de sociale en fysieke vraagstukken en welke partners komt u daarbij tegen? De Vierdaagse biedt actuele en praktijkgerichte kennis om u als beleidsmaker te ondersteunen in uw dagelijkse praktijk. U ontvangt nieuwe inzichten en handvatten voor het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid.

Voor wie?

Bent u een beleidsmedewerker en wilt u volledig op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op de woningmarkt? Dan is de Vierdaagse voor u interessant. Startende beleidsmedewerkers kunnen tijdens de Vierdaagse de brede scope van het woonbeleid verkennen. Beleidsmedewerkers met meer ervaring kunnen tijdens de Vierdaagse hun kennis opfrissen en verdiepen en krijgen nieuwe inzichten in recente woonopgaven- en ontwikkelingen.

Wat kunt u verwachten?

De Vierdaagse biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid. U gaat elke dag actief aan de slag met een ander thema*:

Dag 1: Woononderzoek, -beleid, en -planning

 • Huisvestingswet en woonruimteverdeling – Frenk Wiersma, ministerie van BZK
 • Woningmarktonderzoek – Arian Boersma, RIGO
 • Woningbouwplanning – Jeroen de Leede, VNG

Dag 2: Fysieke woonopgave

 • Projectontwikkeling. Samenwerken met ontwikkelaars en beleggers – Harm Janssen, BPD Ontwikkeling
 • Binnenstedelijke transformatie. Opgave en uitdagingen – Regien van Adrichem, Platform31
 • Energietransitie – Anne-Jo Visser, gemeente Utrecht en Christine van Zuijlen, VNG

Dag 3: Volkshuisvesting en lokale samenwerking met corporaties

 • Woonvisie, bod en prestatieafspraken – Bram Klouwen, Companen
 • Lokale driehoek – Bas van Rosmalen, Waterweg Wonen
 • Corporatiefinanciën – Johan Conijn, Finance Ideas

Dag 4: Maatschappelijke woonopgaven

 • Wonen en zorg – Netty van Triest, Platform31
 • Betaalbaarheid – Paulus Jansen, Woonbond
 • Huishoudens met een middeninkomen: aanpak huur en koop – Martin van der Giesen, gemeente Breda

*De thema’s en onderwerpen kunnen enigszins afwijken op basis van de beschikbaarheid van de sprekers/docenten.

Programma op maat

Na uw inschrijving wordt u uitgenodigd voor een digitale intake. Op basis hiervan stemmen de docenten het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers.

Docenten

De docenten zijn (ervarings-)deskundigen uit het hele land. Zij zijn inhoudelijke experts en/of actief in de dagelijkse praktijk van het woonbeleid. Elke dag vullen drie docenten het programma, door ieder een ander onderwerp binnen het thema te behandelen. Platform31 begeleidt de Vierdaagse.

Na afloop van de Vierdaagse heeft u:

 • kennis over de brede scope van het woonbeleid;
 • inzicht in de verschillende stakeholders op de woningmarkt en de rol van de gemeente in de samenwerking met hen;
 • kennis over de woonopgave en woningbouwprogrammering en handvatten om hiermee aan de slag te gaan;
 • kennis over verschillende fysieke opgaven in het woondomein, zoals de energietransitie en binnenstedelijke transformatie;
 • kennis over volkshuisvesting en handvatten om de lokale samenwerking met corporaties bij onder andere prestatieafspraken succesvol te laten verlopen;
 • kennis over verschillende maatschappelijke opgaven die de woningmarkt beïnvloeden en handvatten om daar beleid op te voeren.

Meer informatie en direct inschrijven

Wilt u zich direct inschrijven voor de Vierdaagse Woonbeleid? Ga dan naar de website van VNG Academie

Voor meer informatie over de inhoud van de Vierdaagse kunt u contact opnemen met Vera Beuzenberg (Platform31)

Map for Utrecht
Beeldmerk vierdaagse woonbeleid 4 internal thumb small 1550495715

Vierdaagse Woonbeleid

In vier dagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het woondomein? De Vierdaagse Woonbeleid biedt actuele en praktijkgerichte kennis om u te ondersteunen bij het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid. Lees meer

Wilt u zich direct inschrijven voor het leertraject? Ga dan naar de website van VNG Academie

Voor meer informatie over de inhoud van de Vierdaagse kunt u contact opnemen met Vera Beuzenberg (Platform31)