Wijkentour warmtetransitie: ‘Van het gas af’ in Dukenburg

'Van dromen naar daden'

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 15 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zijn ook onze bijeenkomsten voorlopig geannuleerd. Deze afweging maken we uiteraard in nauwe samenspraak met onze projectpartners.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum, bij andere kennisdelingsactiviteiten zetten we alternatieve werkvormen in, zoals het bieden van een Webinar of de inzet van video, podcast of online presentaties.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Gemeente Nijmegen heeft als voormalig European Green Capital een hoge ambitie in de energietransitie en wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren. Dukenburg bestaat al meer dan 50 jaar en staat bekend als een groen stadsdeel met veel eigen voorzieningen en de binnenstad van Nijmegen op korte afstand. Het is in sommige opzichten ook een aandachtsgebied, met kwetsbare bewoners. Veel gebouwen zijn toe aan renovatie of vernieuwing. De gemeente zoekt samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie te koppelen met andere maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, werkgelegenheid, gezonde levensstijl, klimaatadaptatie en eigen energieproductie.

Eerste fase Zwanenveld

Bij de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in bestaand gebied loopt de wijk Zwanenveld voorop. Dit is onderwerp van het BZK proeftuin project. Daarin onderzoeken we de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet. We koppelen dit onderwerp aan de eerder genoemde thema’s. Samen met (professionele) partners en inwoners maken we een wijkwarmteplan.

Het beoogde warmtenet wordt gevoed met warmte vanuit de AfvalEnergieCentrale ARN. Een eerste stap wordt gezet door ruim 800 corporatiewoningen, onder andere hoogbouwflats en maisonnettes, als ook het winkelcentrum Dukenburg op dit net aan te sluiten. Het particuliere woningbezit kan daarop volgen. Aan een sluitende businesscase wordt momenteel de laatste hand gelegd om een aanbestedingstraject te kunnen starten. Vooruitlopend hierop hebben corporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en Woongenoot reeds een aantal complexen gerenoveerd en aardgasvrij-ready gemaakt.

Tijdens de 4e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe betrokken partijen vormgeven aan de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Gemeente, woningcorporaties, netwerkbedrijf Firan en bewoners werken daarin nauw met elkaar samen. We zoomen in op de gekozen verduurzamingsconcepten. Met een bezoek aan de wijk ziet u met eigen ogen wat dit in de praktijk betekent.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom. Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

Map for  Nijmegen

Wijkentour warmtetransitie: ‘Van het gas af’ in Dukenburg

'Van dromen naar daden'

De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren. Tijdens de 4e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe betrokken partijen vormgeven aan de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Lees meer

Deze bijeenkomst is uitgesteld. Een nieuwe datum volgt spoedig.

Wilt u in het opmerkingenveld aangeven of u wel/geen gebruik maakt van de lunch na afloop van de etappe? Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

Kosten:   Deelname is kosteloos, inclusief lunch, maar niet vrijblijvend (no-show fee € 150,-)Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.