Verduurzaming van gespikkeld bezit

Veel corporaties hebben in het verleden woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg: flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn grotendeels in handen van één eigenaar, met uitzondering van de particuliere eigenaren die er onregelmatig tussen zitten. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Wat kun je doen om iedereen wel enthousiast te krijgen? In dit webinar geven deskundigen inspiratie en voorbeelden van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken.

Door de grootschalige verkoop van woningen in het verleden hebben corporaties vaak te maken met gespikkeld bezit bij grondgebonden eengezinswoningen en bij verenigingen van eigenaren bij appartementen. Dit maakt de nodige renovaties en verduurzaming van woningen voor corporaties lastiger te organiseren en duurder als uitvoering van het hele blok gewenst is. Particuliere eigenaren, oftewel bewoner-eigenaren, hebben vaak andere zorgen en prioriteiten dan verduurzaming. Dat de overheid de warmtetransitie belangrijk vindt, wil niet zeggen dat dit voor hen ook geldt. Bovendien wordt ze soms gevraagd om te investeren in maatregelen waar ze zelf op dat moment niet voor zouden kiezen.

Wat kun je als overheid en corporatie doen om bewoner-eigenaren wel enthousiast te krijgen voor de verduurzamingsopgave, én collectieve aanpak? In dit webinar bespreken deskundigen de dilemma’s, ervaringen uit de praktijk en hoe je samen verder komt. Met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland, én van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken.

Programma

15:00 – 15:40 uur
Dyon Noy (Atriensis projecten) gaat in op raakvlakken tussen sociaal en particulier bezit in de warmtetransitie. Corporaties gaan misschien sneller, maar samen kom je waarschijnlijk verder. Wat is het handelingsperspectief van particulieren? En wat kan en mag de corporaties hierbij doen?

15:40 – 16:20 uur
Martijn Kramer (Platform31) gaat in gesprek met initiatiefnemers van concrete praktijksituaties, die Platform31 tijdens hun onderzoek “Gespikkeld eigendom en verduurzaming” heeft gesproken. Verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak terwijl er ook overeenkomsten zijn. Wat was de participatie- en communicatiestrategie? Welke partijen zijn in de lead en hoe werk je samen? Welke successen zijn geboekt? Welke lessen zijn hieruit te trekken voor partijen die hiermee aan de slag moeten?

16:20 – 17:00 uur
Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit) stelt dat voor succes van de warmtetransitie meer nodig is dan alleen techniek of geld. Dyon Noy en Martijn Kramer vragen Anke van Hal naar de dieperliggende motivatie van particulieren. Hoe ontdek je koppelkansen? Op welke manier combineer je deze met de warmtetransitie? Welke voorbeelden uit binnen- en buitenland zijn een inspiratiebron?

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor corporatiemedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten die op wijk-, buurt- of complexniveau aan de verduurzaming werken.

Aanmelden

U kunt zich boven aanmelden. Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen vooraf aanvullende praktische informatie en een link voor de Teams-meeting. Aanmelden voor deze bijeenkomst is ook mogelijk via Atriensis projecten, aanmelden worden samengevoegd.

Map for Online met Teams

Verduurzaming van gespikkeld bezit

Veel corporaties hebben in het verleden woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Wat kun je doen om iedereen wel enthousiast te krijgen? In dit webinar geven deskundigen inspiratie en voorbeelden van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken. Lees meer

U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen vooraf aanvullende praktische informatie en een link voor de Teams-meeting. Aanmelden voor deze bijeenkomst is ook mogelijk via Atriensis projecten, aanmelden worden samengevoegd.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.