Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk?

Als geen ander weet de wijkprofessional dat in veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan, de energietransitie niet de enige opgave is. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. Dit blijkt uit het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals.

Het experimentenprogramma presenteerde in juni een inspiratieboek met 12 voorbeelden over hoe de verbinding van de energietransitie in kwetsbare wijken met het verbeteren van de leefbaarheid tot een integrale verbetering van deze wijken kan leiden.

Zie ook:

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om het programma in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10:30-12:00                     Ochtenddeel
- Resultaten Betere Wijken door Energietransitie
- Voorbeelden uit inspiratieboek ‘Opgaven verbinden in de wijk’
12:00-13:00 Lunchpauze op eigen gelegenheid
13:00-14:30 Middagdeel
- Praktijkvoorbeelden
- Aan de slag met vraagstukken en cases uit de praktijk


LET OP: bij aanmelding gaan we ervan uit dat wordt deelgenomen aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U hebt hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (www.werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten.