VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment.

Meer informatie en aanmelden voor het Verdus SURF Festival 2021.

‘Pre-festival’

In de ochtend zijn er drie grote deelsessies over de grote nationale SURF-projecten:

  • R-LINK (over kleine burgerinitiatieven en participatie),
  • SCRIPTS (over Mobility as a Service) en
  • U-SMILE (prikkeling van het gedrag van mobilisten).

De deelsessie over het prikkelen van mobilisten (U-SMILE) vindt plaats van 09.30 tot 11.00 uur. Voertaal is Engels. Je kunt je voor deze deelsessie opgeven via een mail aan: hedda.werkman@vu.nl. Het programma voor deze deelsessie vind je in deze PDF

De sessies over R-LINK (bottom-up initiatieven) en Mobility as a Service (SCRIPTS) zijn van 10.30 tot 12.00 uur. Meer informatie over deelname aan deze deelsessies vind je via deze festival-link.

Opening & lunchtalks

Na een gezamenlijk openingsmoment om 12.30 uur, kun je je broodje eten tijdens een drietal verschillende lunchtalks waarin SURF-onderzoekers hun ontwikkelde instrumenten voor steden presenteren vanaf hun eigen keukentafel. Schuif aan bij het afwegingskader voor publieke waarden bij mobiliteitsplatforms (met Martijn van den Hurk | Universiteit Utrecht) of de routekaart voor een klimaatbestendige stad (met Jannes Willems | Universiteit van Amsterdam) of kijk hoe je aantrekkelijk stedelijk groen kunt realiseren (met Mayke van Dinter | Technische Universiteit Eindhoven)

Middagsessies | de opbrengst van VerDuS SURF in een notendop

Momenteel worden er vijf publicaties voorbereid waarin we terugblikken op vijf jaar VerDuS SURF, de inspanningen van 63 projecten en de stedelijke opgaven waarnaar zij onderzoek hebben gedaan. We pakken het themagewijs aan en elk thema heeft een eigen sessie. Ga daar de dialoog aan over de grote maatschappelijke opgaven en de kennis die daar binnen en buiten VerDuS SURF over ontwikkeld is.

13.15 – 14.00

Kennis over mobiliteit
met Bert van Wee | Technische Universiteit Delft, Bart van Arem | Technische Universiteit Delft, Arjen van Weert | Hogeschoool Arnhem Nijmegen en Marco te Brömmelstroet | Universiteit van Amsterdam

Duurzaamheidstransities (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit)
met onder meer Joop de Kaker en René Kemp | beiden Universiteit Maastricht), Michaela Hordijk | Universiteit van Amsterdam, Luca Bertolini | Universiteit van Amsterdam en Chelsea Kaandorp | Technische Universiteit Delft

Living labs & action research
met Jasper Deuten | Rathenau Instituut en Marc Dijk | Universiteit Maastricht

14.14 – 15.00

Ruimte, wonen en economische veerkracht
met Cees-Jan Pen | Hogeschool Fontys, Edwin Buitelaar | Planbureau voor de leefomgeving en Universiteit Utrecht, Martijn van den Hurk | Universiteit Utrecht, Fatma Koşer Kaya | gemeente Amersfoort, Frank van Oort | Erasmus Universiteit Rotterdam en Birgit Hausleitner | Technische Universiteit Delft

Governance & participatie
met Tamara Metze | Wageningen Universiteit, Cis Apeldoorn | gemeente Zaandstad en Frank Reniers | Ministerie van BZK en Agenda Stad

Plenair slotdebat

Met Marleen Stikker | Waag, Tamara Metze | Wageningen Universiteit, Marianne Linde | gemeente Tilburg, Lilian van den Aarsen | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Staf Deltacommissaris, Geleyn Meijer | Hogeschool van Amsterdam.

In het slotdebat staat de vraag centraal staat hoe de opgeleverde kennis in de praktijk kan worden gebracht en hoe we de stedelijke opgaven voor elkaar krijgen – mede gebaseerd op de governancekennis uit VerDuS SURF. Ook praten we dan over de kennisvragen die nu actueel zijn en een plek zouden moeten krijgen in vervolgonderzoek. Praat daarover zelf ook mee en geef gedurende de hele dag alvast je input over de opgaven van morgen en de mogelijke bijdrage van de wetenschap hieraan.

Map for

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment. Lees meer