Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinarserie Herstructurering 2.0

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. Om hier aan bij te dragen organiseren wij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. Zodat mensen die met herstructurering aan de slag gaan – zoals actieve bewoners, beleidsmakers, woningcorporaties en marktpartijen – optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. En het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden om te komen tot ‘herstructurering 2.0’.

Hiervoor organiseren wij een serie van drie webinars over deze deelonderwerpen:

  • Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken
  • Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte
  • Gemengde wijken herladen

Tijdens deze webinars nemen we je mee in een korte introductie, worden er voorbeelden uit de praktijk gedeeld, gaan we met een panel van betrokkenen in gesprek, is er ruimte voor vragen en halen we op aan welke kennis de komende jaren nog behoefte is.

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Om het woningtekort op te lossen groeien steden de komende jaren flink. De oplossing is in veel gevallen verdichting in bestaande stad. Verdichting is nodig, maar kan ook een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. De vraag die in dit webinar centraal staat, is: hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk?

Het programma en de sprekers voor dit webinar volgen.


Map for

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinarserie Herstructurering 2.0

In veel gevallen is verdichting in de bestaande stad een oplossing voor het woningtekort. Dat kan echter een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. Hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk? Lees meer

De aanmelding is inmiddels gesloten.