Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

(Hoe komen we) 'Weer thuis!'

Let op: het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt.
Heeft u geen bevestiging van deelname ontvangen, dan kunt u niet deelnemen aan deze bijeenkomst.

Weer ‘thuis wonen’ in de wijk na problemen. Wie wil dat nou niet? Het was de inzet van het Rapport-Dannenberg (pdf, 2016) en door vrijwel iedereen omarmd. Omdat de uitvoering soms weerbarstiger is dan de theorie – en uitstroom onvoldoende slaagt- is het Actieprogramma Weer Thuis gestart vanuit de betrokken brancheorganisaties . Dit programma richt zich op bestuurders. In het experiment ’Weer thuis in de wijk’ experimenteren gemeenten, corporaties en zorgaanbieders om de woonopgave beter in beeld te krijgen, hun samenwerking te verbeteren en randvoorwaarden in de wijk te ontwikkelen.

We staan aan het begin van 2018. Een mooi moment voor het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Over welke cliënten hebben we het eigenlijk? Is het cliëntenperspectief goed meegenomen?
 • Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden?
 • Waar lopen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders tegenaan?
 • Hoe ontstaat bestuurlijke samenwerking die leidt tot structurele verbetering? Wat is er gerealiseerd rond Weer Thuis?

Op 18 januari 2018 delen we ervaringen en kennis over het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk van Platform31. We kraken waar nodig kritische noten en kijken met u de toekomst in.

Workshops

Verdiep uw kennis tijdens een aantal praktijkgerichte workshops:

 1. De Bossche aanpak: hoe corporaties, gemeente en GGZ-ondernemers hun samenwerking stroomlijnen.
  O.l.v. Ann Meijer, projectleider gemeente Den Bosch en Simone Raak, woningcorporaties Zayaz
 2. Stimuleren van woonvaardigheden: Kwintes GGZ zorgorganisatie stimuleert in woord en daad het zelfstandig wonen voor alle GGZ-doelgroepen en werkt dit uitgangspunt consequent uit. Wat is nodig en wat kan je doen om woonvaardigheden bij doorstromers te stimuleren?
  O.l.v. Kwintes, Rienk Buter, manager vastgoed Kwintes
 3. Housing Parkstad: een integrale aanpak leidt tot doorstroming vaan jaarlijks 150 mensen.
  O.l.v. Vivian Gorissen, programmamanager Housing Parkstad
 4. Een aanpak van de regio Noord Veluwe: Voor de Noord Veluwe zijn afspraken gemaakt over verdeling over de gemeenten, ook is een Centrale Uitgang ontwikkeld. Proeftuin Eperweg is gestart, het nieuwe woonproject met dragende en vragende huurders.
  O.l.v. Bert van Putten, regisseur Sociaal Domein gemeente Harderwijk
 5. De praktijk in Almelo: Hoe maak je goede afspraken met elkaar en voorkom je als partners dat er veel tijd, capaciteit en energie gaat zitten in het achteraf oplossen van vastgelopen casussen?
  O.l.v. Erwin Derksen, senior adviseur Sociaal Domein
 6. 1000 dak- en thuislozen onder dak: Deel ervaringen met oud-GGZ bestuurder Sjef Czyzewski over de Rotterdamse aanpak.

Samenwerking koepelorganisaties

Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, het Leger des Heils (LdH) en de Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Het experiment Weer Thuis in de Wijk! is georganiseerd door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Deelnemende partijen zijn gemeenten en partners uit Den Haag, Amsterdam, Den Bosch. Apeldoorn, Hoorn, Assen, Groningen, Almelo, Dordrecht, Tilburg, Noord Veluwe en Leiden.

Logos 2911
Map for 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont: Goorsteeg 66, 6718 TB Ede
Dsc 3806 klein internal thumb small 1511882826

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

(Hoe komen we) 'Weer thuis!'

Op 18 januari 2018 delen we resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk van Platform31. Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Lees meer

10:00 Opening door dagvoorzitter Marc de Hond
10:05 In de geest van Dannenberg

Over wie gaat het? Wat hebben zij nodig voor een goed bestaan? Hoe blijven we werken aan een wijk voor iedereen?
Door Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg, hoofd onderzoekscentrum Impuls, Radboudumc Nijmegen

10:35 Aan de slag met een zachte landing in de praktijk

Welke inzichten leverde het experiment Weer thuis in de wijk op voor de woonopgave, de samenwerking tussen partijen en wat kan en nodig is in de wijk?
Door Netty van Triest, senior projectleider Platform31

10:55 In gesprek met Mohammed Acharki, Bestuurder woningcoporatie Zayaz

In Den Bosch werken gemeente, zorgaanbieder en corporaties samen aan een doorstroomplan. Wat zijn de ervaringen?

11:15 Koffiepauze
11:45 Regionale samenwerking: wat lukt en wat is nog nodig?

Hoe werken 8 deelnemende regio’s gemeenten, corporaties en ‘zorg/opvang-partijen’ samen in Groningen, Assen, Nijmegen, Haarlem, Den Haag, Hoekse Waard, Venray en Eindhoven? Een overzicht van nieuwe veelal regionale samenwerkingsafspraken.
Door Erwin van Leeuwen, projectleider actieprogramma Weer thuis

12:15 In gesprek met bestuurder Ronald Leushuis uit één van de regio’s

Wat maakt een (regionale) samenwerking geslaagd?
Bestuurder Ronald Leushuis bestuurder van woningcorporatie Talis vertelt wat in zijn ogen nodig is om te versnellen.

Discussie met de zaal onder leiding van Marc de Hond

13:45-14:45 Workshopronde 1
15:00-16:00 Workshopronde 2

Let op: het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt.
Heeft u geen bevestiging van deelname ontvangen, dan kunt u niet deelnemen aan deze bijeenkomst.