Verbindingsbijeenkomst Omgevingswet en (circulaire) economie

Samen werken aan groene groei: één opgave, drie beleidsvelden

Nederland circulair in 2050. Een vitale economie en toekomstbestendige werklocaties, juist in coronatijd. En een eenvoudiger en meer uitnodigend ruimtelijk beleid met de Omgevingswet. Drie ambities waar drie beleidsvelden hun handen aan vol hebben, maar die in de dagelijkse praktijk van ondernemers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe slaan we die verbinding ook in gemeentehuizen? Waar liggen kansen om elkaars doelen te versterken en hoe pak je die? Die vraag staat centraal tijdens een digitale bijeenkomst die Platform31 op dinsdagmiddag 24 november 2020 organiseert in opdracht van de G40.

Voor een circulaire economie zijn ondernemers noodzakelijk. De afdeling economie van de gemeente heeft als geen ander voelsprieten in het bedrijfsleven. Zij weten dat ondernemers niet denken in sectoren of afdelingen. De Omgevingswet en haar kerninstrumenten bieden mogelijkheden om integrale ruimtelijke afwegingen te maken over voorstellen van ondernemers en hen te faciliteren en stimuleren op weg naar groene groei. Economisch, ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid verknopen zich echter niet vanzelf, ook niet met de invoering van de nieuwe wet. Dat is mensenwerk.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor de beleidsmedewerkers ruimte/Omgevingswet, economie en circulaire economie. Hieronder een indruk van wat onderlinge verbinding u kan opleveren:

  • Beleidsmedewerkers Omgevingswet – Hoe doe je je voordeel met de contacten van de afdeling economie en hun inzichten? Hoe verbind je economie en duurzaamheid in de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma?
  • Beleidsmedewerkers economie – Hoe doe je je voordeel met de omgevingsinstrumenten die worden opgesteld? Hoe kan circulair beleid bijdragen aan een vitale economie?
  • Beleidsmedewerkers circulaire economie – Hoe doe je je voordeel met de contacten van de afdeling economie en hun inzichten? En wat valt er te winnen met de omgevingsinstrumenten die worden opgesteld?

Inspiratiesheet Omgevingswet & (circulaire) economie

Hoe kan de Omgevingswet bijdragen aan het verbinden van circulariteit, economie en omgevingsbeleid, zodat ’groene groei’ dichterbij komt? Aan de hand van een inventarisatie binnen de ambtelijke themagroep Omgevingswet van de G40, heeft Platform31 onderzocht welke verbindingen kansrijk zijn. De uitkomsten zijn uitgewerkt in een concept-inspiratiesheet, die we deelnemers vooraf toesturen. Ze wijzen in vier richtingen:

  1. Zie het omgevingsvisieproces als kans circulaire en economische doelen te bundelen
  2. Stimuleer circulariteit met het omgevingsprogramma en het omgevingsplan
  3. Benut in- en externe participatie om commitment voor de circulaire economie te verkrijgen
  4. Geef het goede voorbeeld door circulair te pionieren in eigen ruimtelijk-economische activiteiten

Wat gaan we doen?

Op 24 november delen we de voortschrijdende inzichten uit de inspiratiesheet. Ook deelt Platform31 de uitkomsten van een onderzoek naar de stand van zaken van gemeentelijk circulair beleid. Daarna spreekt stichting CLOK over het belang van verbinding binnen én buiten het gemeentehuis. In een panelgesprek vertelt de gemeente Tilburg welke kansen zij zien en pakken om de beleidsvelden economie, ruimte en duurzaamheid te verknopen. In deelsessies doen we vervolgens de online werkvorm ‘wet van vraag en aanbod’: wat u en uw collega’s elkaar te bieden en hoe bevorderen we deze uitruil?

Map for

Verbindingsbijeenkomst Omgevingswet en (circulaire) economie

Samen werken aan groene groei: één opgave, drie beleidsvelden

Nederland circulair in 2050. Een vitale economie en toekomstbestendige werklocaties, juist in coronatijd. En een eenvoudiger en meer uitnodigend ruimtelijk beleid met de Omgevingswet. Drie ambities waar drie beleidsvelden hun handen aan vol hebben, maar die in de dagelijkse praktijk van ondernemers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe slaan we die verbinding ook in gemeentehuizen? Lees meer

Aanmelden