Veiligheid in de wijk: rol voor corporaties?

Veiligheid speelt een cruciale rol in hoe bewoners hun wijk ervaren en beleven. Maar in sommige buurten staat de veiligheid onder druk. Tegen welke veiligheidsvraagstukken lopen corporaties en hun medewerkers aan? Hoe ga je als wijkprofessional om met signalen van onveiligheid? En hoe werk je daarbij samen met andere organisaties, zoals politie, gemeente en welzijnsorganisaties? Op 12 december verkent u welke rol corporaties mogen, kunnen en willen spelen op het gebied van veiligheid in de wijk.

Uit de meest recente cijfers van de Leefbaarometer (2018) blijkt dat de leefbaarheid (schoon, heel én veilig) in Nederlandse wijken sinds 2002 is verbeterd, maar nog steeds 700.000 mensen in wijken wonen waar de leefbaarheid en vooral veiligheid en overlast onvoldoende scoren. Daarnaast is ondermijnende criminaliteit steeds vaker een stoorzender in de wijk, met name in de grote steden. Er zijn verschillende redenen waarom bewoners zich onveilig voelen in hun buurt. Dit kan een gevolg zijn van een verloederde woonomgeving, hangjongeren, onbekende anderen of spanning in de buurt. Maar ook de toename van het aantal statushouders, sociale veranderingen als gevolg van decentralisaties in de zorg en zelfs criminele activiteiten of terrorismedreigingen, zijn onderdeel van de dagelijkse realiteit in de wijk.

Wat kunt u verwachten?

Het netwerk Werken aan leefbare wijken organiseert een bijeenkomst over de rol van corporaties bij het werken aan veilige wijken.

Razia Ghauharali (Platform31) laat zien dat voor het creëren van weerbare wijken een gezamenlijke aanpak van publieke en private organisaties én burgers perspectief kan bieden. Ook staan we stil bij de opgave en visie van woningstichting Rochdale op de vraagstukken omtrent veiligheid en ondermijning. Waar loopt een corporatie in de dagelijkse praktijk tegenaan? Wat is de opgave op het gebied van veiligheid en hoe stel je je als corporatie op binnen deze opgave?

Woningstichting Rochdale neemt diverse maatregelen om een veilige omgeving te creëren. Henrike Klok vertelt over de visie van Rochdale, hoe de woningstichting werkt aan sterke buurten en de relatie met veiligheid. Lubna Butt (Rochdale) laat zien hoe dit, in samenwerking met partners, handen en voeten krijgt in de wijk Poelenburg in Zaandam.

Daarna kunt u de ontwikkelingen in Poelenburg tijdens een wandeling met eigen ogen bekijken. Een wijkbeheerder en een wijkagent delen hun ervaringen bij het oppikken van signalen uit de wijk. Tenslotte verkennen we met u welke aangestipte vragen en thema’s om verdere verdieping vragen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor woonconsulenten, verhuurmedewerkers, complex-, buurtbeheerders gebiedsbeheerders en beleidsmedewerkers wonen van woningcorporaties. Het programma Werken aan leefbare wijken staat open voor corporatiemedewerkers van zowel partners als niet-partners van Platform31. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Let op: het maximum aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan!

Map for Wijkkantoor Rochdale, Zaandam (adres volgt na inschrijving)
Foto alex schroder internal thumb small 1573658541

Veiligheid in de wijk: rol voor corporaties?

Veiligheid speelt een cruciale rol in hoe bewoners hun wijk ervaren en beleven. Tegen welke veiligheidsvraagstukken lopen corporaties en hun medewerkers aan? Hoe ga je als wijkprofessional om met signalen van onveiligheid? En hoe werk je daarbij samen met andere organisaties, zoals politie, gemeente en welzijnsorganisaties? Op 12 december verkent u welke rol corporaties mogen, kunnen en willen spelen op het gebied van veiligheid in de wijk. Lees meer

Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor een plek op de wachtlijst kunt u contact opnemen met Ruben Bouwman. U hoort zo spoedig mogelijk of u kunt deelnemen.