Van bewonersinitiatief naar duurzame partner gemeente

Gemeenten sturen op toekomstbestendige businessmodellen initiatieven

Gemeenten willen dat bewonersinitiatieven financieel toekomstbestendig worden. Helaas blijkt de invulling daarvan nog niet zo vanzelfsprekend: regelmatig komen bewonersinitiatieven na de opstartfase tot stilstand. Een doorn in het oog voor gemeenten. Zeker als zij fors hebben geïnvesteerd in de opstartfase. Hoe kunnen bewonersinitiatieven na de opstartfase minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidies en juist financieel zelfstandiger worden?

In de praktijk blijkt het een hele puzzel om tot een duurzame businesscase te komen. Onduidelijk is bijvoorbeeld wie welke rol pakt. Hoe biedt een gemeente de juiste ondersteuning? Steeds vaker werken bewonersinitiatieven in opdracht van gemeenten of maatschappelijke organisaties of grijpen ze andere financieringsbronnen aan, zoals vermogensfondsen, crowdfunding of partnerschappen met organisaties. Financiers blijken zich ook makkelijker aan te sluiten bij initiatieven waarvan de maatschappelijke meerwaarde duidelijk is. Hoe bevordert u als gemeente sterke, financieel zelfstandigere bewonersinitiatieven?

Drie werkateliers

Platform31 organiseert drie werkateliers waar expert en ervaringsdeskundigen inzicht bieden in nieuwe financieringsvormen. In drie sessies reiken zij instrumenten aan waarmee u de maatschappelijke waarde van een burgerinitiatief in kaart kunt brengen en lichten ze verschillende methoden en financieringsvormen toe die kunnen leiden tot een duurzame businesscase.

Het totale traject bestaat uit drie themabijeenkomsten;

  • Themabijeenkomst 1: Maatschappelijke businesscase & maatschappelijke waarde;
  • Themabijeenkomst 2: Maatschappelijk waarde & maatschappelijke inkoop gemeente;
  • Themabijeenkomst 3: Nieuwe financieringsvormen tussen gemeente en bewonersinitiatief.

Inschrijven

Gemeenten kunnen zich aanmelden met meerdere bewonersinitiatieven. Bij deelname gemeente doen initiatieven gratis mee. Inschrijven tot en met 12 oktober 2016 door een ingevuld aanmeldformulier te sturen naar Niels Gastkemper, niels.gastkemper@platform31.nl.

Map for Den Haag
Kweektuin singelpark leiden k internal thumb small 1520872770

Van bewonersinitiatief naar duurzame partner gemeente

Gemeenten sturen op toekomstbestendige businessmodellen initiatieven

Tijdens dit werkatelier gaan gemeenten, bewonersinitiatieven en experts samen op zoek naar de ingrediënten van een duurzaam partnerschap. Lees meer

Gemeenten kunnen zich aanmelden met meerdere bewonersinitiatieven. Bij deelname gemeente doen initiatieven gratis mee. Inschrijven tot en met 12 oktober 2016 door een ingevuld aanmeldformulier te sturen naar Niels Gastkemper,niels.gastkemper@platform31.nl.