Tweede leerkring Adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningprogrammering die werkt!

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 23 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken tot in elk geval 1 juni.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zijn ook onze bijeenkomsten voorlopig geannuleerd. Deze afweging maken we uiteraard in nauwe samenspraak met onze projectpartners.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum, bij andere kennisdelingsactiviteiten zetten we alternatieve werkvormen in, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcast of online presentaties.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

De huidige manier van woningprogrammering zorgt voor onnodige belemmeringen, omdat nieuwe woningbouwplannen niet voldoende opgepakt kunnen worden. Er is behoefte aan een manier van programmeren die de woningbouwproductie niet belemmert, zodat afspraken, woningbouwaantallen en visies gehaald worden. Tijdens de eerste leerkring (2019) dachten 4 provincies en 12 gemeenten samen na over een meer adaptief systeem voor woningprogrammering. Op basis van de opgedane inzichten gaan we in deze tweede leerkring verder de diepte in en denken we het systeem verder uit. Daarvoor nodigen we opnieuw provincies en gemeenten uit.

Wat gaan we doen?

Het systeem voor adaptieve woningprogrammering en de opgedane inzichten beschreven we in de publicatie ‘Adaptieve woningprogrammering’. Tijdens de tweede leerkring gaan we uitgebreid in op dat systeem. Daarnaast focussen we op een verdere verdieping en concretiseringsslag. Onderwerpen waarop wij o.a. aanleiding zien tot verdieping zijn:

 • Hoe kun je de samenwerking tussen provincie en gemeenten vormgeven?
 • Hoe kun je de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen vormgeven?
 • Wat zijn mogelijkheden voor juridische mogelijkheden in plannen?
 • Hoe zorg je voor bestuurlijke commitment/invloed politiek/politieke dynamiek?
  Deelnemers aan de leerkring hebben invloed op de onderwerpen die we behandelen.

Voor wie?

De leerkring is voor provincies en gemeenten. Idealiter melden provincies en (enkele van hun) gemeenten zich gezamenlijk aan. Zij verkennen als eenheid samen met andere provincies en gemeenten gedurende drie bijeenkomsten de opties om adaptieve woningprogrammering mogelijk te maken.

Idealiter is de verhouding provincies en gemeenten in verhouding (1:3).

Resultaat leerkring

 1. Inzicht in adaptiviteit en adaptief vermogen.
 2. Provincies en gemeenten maken per regionaal cluster een gezamenlijk voorstel hoe zij adaptieve woningprogrammering in hun regio willen gaan vormgeven. Deze werkwijze wordt op de derde bijeenkomst door een tekenaar vormgegeven.
 3. Nadere uitwerking van het ontwikkelde conceptuele model voor adaptieve woningprogrammering.

Opzet leerkring

De genoemde onderwerpen bij de bijeenkomsten kunnen wijzigen (afhankelijk van de behoefte van de deelnemers).

Bijeenkomst 1 (30 juni: ochtend, middag) – Introductie in het onderwerp

 • Inleiding in het ontwikkelde model uit de eerste leerkring.
 • Pitches van de deelnemers over hun werkwijze en knelpunten bij woningprogrammering.
 • Inleiding over adaptief vermogen.

Bijeenkomst 2 (29 september: ochtend, middag) – Verdieping

 • Hoe geeft u de samenwerking tussen provincie en gemeenten vorm?
 • Hoe geeft u de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen vorm?
 • Wat zijn mogelijkheden voor juridische mogelijkheden in plannen?
 • Hoe zorgt u voor bestuurlijke commitment/ invloed politiek/politieke dynamiek?

Bijeenkomst 3 (17 november: ochtend, middag, avond) – Snelkookpan-dag
De regionale teams van provincie en gemeenten gaan aan de slag om met een concreet voorstel te komen voor een pilot in hun provincie en gemeenten. Het resultaat presenteren ze ‘s avonds aan elkaar. Overdag wordt een visueel verslag gemaakt dat de teams kunnen gebruiken bij hun eindpresentatie.

Kosten

 • Per gemeente: 2.000 euro (partner van Platform31) of 3.000 euro (geen partner van Platform31)
 • Per provincie: 5.000 euro (partner van Platform31) of 7.500 euro (geen partner van Platform31)

Doet u mee?

Aanmelden voor de leerkring kan door een e-mail te sturen aan Wessel van Vliet. Wij nemen vervolgens contact met u op en sturen u het inschrijfformulier toe. Wilt u meer informatie over de leerkring? Ook dan kunt u contact opnemen met Wessel van Vliet:

Map for Centraal in het land, afhankelijk van de aanmeldingen
Dsc 0928 internal thumb small 1555323891

Tweede leerkring Adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningprogrammering die werkt!

Hoe kom je tot een woningprogrammering die wél werkt en hoe ziet dat systeem er dan uit? In de leerkring Adaptief Programmeren werken gemeenten en provincies gezamenlijk aan antwoorden op deze vragen. Lees meer

Aanmelden voor de leerkring kan door een e-mail te sturen aan Wessel van Vliet. Wij nemen vervolgens contact met u op en sturen u het inschrijfformulier toe.