Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

Let op: Vanaf 29 september gelden er verscherpte maatregelen om het coronavirus in Nederland te beteugelen. Daarom organiseren wij op dit moment geen fysieke etappes, maar bieden we een digitaal alternatief.

De gemeente Zoetermeer ondertekende samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Met deze samenwerking willen betrokken partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens een digitale etappe van de wijkentour informeren wij u over de stand van zaken.

Palenstein is de eerste wijk in Zoetermeer waar gekeken wordt welke alternatieven er zijn voor aardgas. Op 5 november leert u welke partijen betrokken zijn, welke rol zij hebben, welke afspraken zij maakten, welke keuzes zijn gemaakt en aan welke oplossingen wordt gewerkt.

Waarom deelnemen aan deze tour?

Tijdens deze digitale etappe van de wijkentour nemen we u mee de wijk in. We bespreken het proces met de betrokken partijen en laten het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen zien.

Daarna gaan we met u in gesprek: zijn de oplossingen uit Zoetermeer ook passend in uw gemeente? En wat betekenen de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? Deelnemers reflecteren gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die in de eigen situatie worden gezien. Op deze manier biedt de digitale wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom.

Map for

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.