Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

Hoe krijg je gezondheids- en fysieke ambities met elkaar vervlochten, wat moet je doen en waar stuur je op? Hoe richt je je pijlen op mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen? Wat moet je gebiedsspecifiek maken en wanneer werkt algemeen beleid? Welke rol speelt de Omgevingswet hierin? De leerkring gezondheid en ruimte geeft antwoord op deze vragen en helpt u gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidsachterstanden terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. Meld u nu aan!

Bewustwording van de manier waarop gezondheid en gezondheidsachterstanden in het fysieke beleid kunnen landen en vice versa, en de mogelijkheden hiervoor, vragen om serieuze aandacht van beleidsmakers en bestuurders. Daarbij is samenwerking essentieel. Daarom organiseren Gezond In… en het RIVM een leerkring gezondheid en ruimte. Gemeentelijke professionals die werken aan het verbinden van de domeinen gezondheid en fysiek, zetten in de leerkring als duo de benodigde stappen.

In deze leerkring gaat u aan de slag met:

 • Agenderen en visieontwikkeling van gezondheid en ruimte in de Omgevingswet
 • De drie strategieën van het inspiratieboek:
  1. gezondheid centraal
  2. gezondheidsthema
  3. gezondheid meekoppelen
 • Het bouwen van bruggen tussen het sociale, gezondheids- en fysieke domein
 • Open houding en het leren van elkaars taal en jargon, culturen, routines, tijdspad en opgaven
 • Participatie van bewoners op dit thema o.a. met de Leefplekmeter

De leerkring biedt u:

 • Inspiratie en kaders voor de eigen aanpak van gezondheid, gezondheidsachterstanden en ruimte.
 • Actieve opdrachten voor uw eigen praktijk.
 • De mogelijkheid om met uw collega samen te leren over een gezamenlijke aanpak van gezondheid en ruimte.

Prominente gastsprekers

De dagen zijn interactief van opzet. De leerkring biedt plek aan deelnemers van 12 gemeenten. Per dag nodigen we prominente gastsprekers uit, spart u met elkaar en gaat u actief aan de slag met werkvormen en uw eigen praktijk. Annette Duivenvoorden en Maarten Hoorn (Platform31), Annelies Acda (Pharos) en Hanneke Kruize (RIVM) begeleiden de leerkring.

Ervaringen

Gezond in…(Platform31 en Pharos) en het RIVM bieden deze leerkring voor de vierde keer aan. Voorgaande edities van de leerkring werden goed gewaardeerd en leidde tot een inspiratie- en werkboek. Ervaringen van deelnemers:

“We hadden nog geen beeld waar we heen wilden met gezondheid in omgevingsvisie. Door inzichten van de drie strategieën hebben we nu een plan gemaakt hoe verder"

“Veel praktijkvoorbeelden, inspirerende sprekers en volop werkvormen en tools voor de eigen praktijk"

“Ik heb meer grip op de materie en werk met collega’s van andere domein aan een aanpak"

“De huiswerkopdrachten zijn mooie stok achter de deur in volle agenda’s”

Doelgroep

Gemeenten: duo’s uit domeinen gezondheid / sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en ruimte (stedelijke ontwikkeling/planologie/ruimte). Een derde persoon uit een expertiseorganisatie als GGD, waterschap, recreatie, ontwerpbureau kan in overleg aansluiten.

Kosten

Deelname bedraagt 750 euro exclusief btw voor twee personen per gemeente.

Stimuleringsprogramma Gezond in…

Het Stimuleringsprogramma Gezond in… ondersteunt gemeenten bij het versterken van de lokale aanpak om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen. Het programma biedt gemeenten advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

Meer weten?

Map for Utrecht
Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming en de wijkgerichte aanpak. Hoe krijg je gezondheids- en fysieke ambities met elkaar vervlochten, wat moet je doen en waar stuur je op? De leerkring gezondheid en ruimte biedt inzicht. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de leerkring? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier volledig in, met in het opmerkingenveld uw postadres en eventuele referentienummer.

Let op: Als u vanuit uw organisatie met meerdere personen deelneemt, dient elke deelnemer het aanmeldformulier in te vullen.

Kosten:   750 euro exclusief btw voor twee personen per gemeenteBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.