TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

De vraag naar woningen is in Nederland sterk toegenomen. Hoe zorgen we voor meer woningen van goede kwaliteit, op de juiste locatie en passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners? Op 4 december kijken we tijdens de feestelijke tiende editie van het TU Delft|Platform31 Wooncongres tien jaar terug en tien jaar vooruit. Welke stappen zijn gezet en welke opgaven liggen nog voor ons?

Wat gaan we doen?

In het ochtendprogramma blikken we terug, trekken we lessen en kijken we vooruit. Waar staan we op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit? In de middag gaan we actief aan de slag om nieuwe opgaven een stap verder te brengen en discussiëren we over de werkwijzen, trends en innovaties die de woningmarkt gaan veranderen.

Programma

  • Peter Boelhouwer (TU Delft) blikt terug op de afgelopen tien jaar op de woningmarkt. Welke demografische trends zorgden voor beweging op de woningmarkt en welke opgaven zijn aangepakt? Vervolgens kijkt Boelhouwer tien jaar vooruit: hoe maken we de woningmarkt toekomstproof, welke opgaven liggen voor ons en wie is aan zet?
  • Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Wat speelde er tien jaar geleden en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de huidige opgave? Maarten Hoorn (Platform31) biedt inzicht.
  • Welke consequenties hebben de vraagstukken van nu voor huurders? Paulus Jansen (Woonbond) gaat in op de positie van huurders en schetst de visie van de Woonbond. Wat hebben huurders nodig van professionals op de woningmarkt en hoe vertalen we dat van papier naar praktijk?
  • Cindy van der Velden (Vereniging Eigen Huis) neemt ons mee in het perspectief van de huiseigenaar. Hoe kunnen huiseigenaren bijdragen aan een toekomstbestendige woningmarkt?
  • In het debat Volkshuisvesting revisited gaan Boelhouwer, Hoorn, Jansen en Van der Velden onder leiding van dagvoorzitter Tanja Morsheim (Platform31) in debat over de toekomst van de volkshuisvesting.
  • Toine Heijmans, columnist van de Volkskrant en schrijver van o.a. ‘La Vie vinex’ sluit het ochtendprogramma af met scherpe column. Ieder jaar een groot succes!

Bijdrage indienen

Een toekomstbestendige woningmarkt maken we samen. Daarom bieden we u dit jaar graag de ruimte om het programma van het Wooncongres mede vorm te geven. Heeft u vernieuwende ideeën of aanpakken die vakgenoten kunnen inspireren? Gaat uw werkwijze of concept impact hebben op de woningmarkt? Dan nodigen we u van harte uit om uw expertise te delen tijdens een interactieve werksessie.

Bij de selectie van de werksessies houden we rekening met een gevarieerd en interactief programma. We zoeken:

  • Bijdragen die relevant zijn voor professionals op de Nederlandse woningmarkt
  • Onderscheidende, actuele, innovatieve ideeën

Wilt u samen met TU Delft en Platform31 een werksessie verzorgen? Laat het ons uiterlijk 1 september weten. Dat kan door het bijdrageformulier in te vullen en te mailen naar:

Anne  Kunst

Anne Kunst

Junior projectleider

06 13 46 74 08

Voor wie?

Tijdens het TU Delft|Platform31 Wooncongres 2019 brengen wij u in één dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Daarnaast is het Wooncongres een unieke gelegenheid om woonprofessionals die werkzaam zijn bij woningcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, adviesbureaus, vastgoedbeleggers en bewoners- en belangenorganisaties te ontmoeten.

Samenwerking

TU Delft en Platform31 bundelen voor dit congres de krachten. Naast vele bijdragen vanuit het veld leveren beide organisaties relevante sprekers, projecten en experimenten.

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier op de website van de TU Delft. Verdere informatie is daar ook te vinden.

Opgaven

De woningmarkt ziet er anno 2019 totaal anders uit dan tien jaar geleden. We dachten dat de woningmarkt toekomstproof was. Vraag en aanbod waren in balans en ook op het gebied van leefbare wijken waren de grootste opgaven aangepakt. De kredietcrisis, de huizencrisis, de veranderende huishoudsamenstelling, de vluchtelingenstroom, de herziene Woningwet en veranderende regelgeving met betrekking tot langer zelfstandig thuis wonen, maakten de afgelopen tien jaar een stuk turbulenter dan verwacht. Wat bracht het ons en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de opgaven voor de toekomst? Hoe wordt de woningmarkt weer toekomstproof?

Waar staan we nu? De betaalbaarheid laat te wensen over. Koopwoningen stegen fors in prijs en zijn niet voor iedereen financieel toegankelijk. Vooral starters met een middeninkomen kunnen, met name in de Randstad, geen koopwoning vinden. Zij zijn aangewezen op (te dure) vrije sector huurwoningen. De ‘noodknop middenhuur’ van minister Ollongren moet dat een halt toe roepen. Daarmee kunnen gemeenten in regio’s met excessieve huurprijzen de aanvangshuurprijs van een vrije sectorhuurwoning maximeren. Voor huurtoeslaggerechtigden zijn de huurprijzen gemiddeld gedaald als gevolg van passend toewijzen.

Ook de beschikbaarheid op de woningmarkt laat te wensen over. De bevolking groeit veel sneller dan verwacht en de geplande woningbouwproductie wordt niet gehaald. Het gevolg hiervan is dat het woningtekort in sommige gebieden een recordhoogte heeft bereikt en ieder jaar verder oploopt.

Als het gaat om kwaliteit heeft de duurzaamheidsopgave een grote impact op hetgeen gebouwd wordt net als de toename van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en de groeiende vraag naar flexibele woonoplossingen. Dat resulteert in kleinere woningen op verschillende type locaties, het liefst met een lage energetische voetafdruk.

De opgaven zijn niet mis. Hoe gaan we ze aanpakken? Momenteel wordt er mede als opmaat naar het nieuwe kabinet volop nagedacht over een nieuw systeem. Verschillende organisaties – o.a. Platform31, Companen, Rigo – evalueerden de effecten van de Woningwet 2015. En vanuit verschillende hoeken werden toekomstvisies op papier gezet. Denk aan het Pleidooi en het Manifest geschreven vanuit de corporatiesector. De Woonbond publiceerde een nieuwe visie en Boelhouwer en Schiffer kwamen met voorstellen om meer aandacht te besteden aan de meerwaarde van het eigen woningbezit en starters een kans te geven. Ook vanuit politieke hoek verschijnen er regelmatig verschillende notities over de toekomstige woningmarkt.

Welke gezamenlijk visie komt er en hoe brengen we de visies van papier naar praktijk? Innovatieve ideeën en werkwijzen kunnen daarbij helpen. Tijdens dit congres belichten we – na de korte terugblik – juist innovatieve ideeën/aanpakken/werkwijzen, die een bijdrage leveren aan de woningmarkt van de toekomst.

Map for Eenhoorn Amersfoort: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Wooncongres 2019 internal thumb small 1561970552

TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

De TU Delft en Platform31 organiseren op woensdag 4 december 2019 de tiende editie van het wooncongres. Het thema van dit jaar: Toekomstbestendig wonen. Lees meer

U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van de TU Delft.