Trendtalk: De ruimte- en woonopgave

Goed wonen en leven

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u erbij?

Trendtalk: De ruimte- en woonopgave

De vele conflicterende ruimteclaims en de krappe woningmarkt staan volop in de belangstelling. Maar hoe kunnen we de druk op de woningmarkt aanpakken en deze voor iedereen toegankelijk houden? En hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte?

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Klik hier.

Voor vragen en meer informatie over de trendtalks kunt u contact opnemen met Bella Bluemink (bella.bluemink@platform31.nl / 06 1282 4511).


Map for

Trendtalk: De ruimte- en woonopgave

Goed wonen en leven

De vele conflicterende ruimteclaims en de krappe woningmarkt staan volop in de belangstelling. Maar hoe kunnen we de druk op de woningmarkt aanpakken en deze voor iedereen toegankelijk houden? En hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.