Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de volgende opgaven:

 • Wonen en leefbaarheid
 • Veerkrachtige economie
 • Inclusieve samenleving
 • Duurzame ontwikkeling
 • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u er digitaal bij?

Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? 

Onder leiding van Thomas van Zijl diepen we dit in twee gespreksrondes uit.

Ronde 1: Het versterken van goed bestuur en een integere overheid in tijden van transitie
De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. Daarvoor is een bezinning op het eigen functioneren van overheden en instanties van belang. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. En welke rol bestuurders hebben in een veerkrachtige samenleving. Van theorie naar concrete handvatten.

Ronde 2: Brede Welvaart in samenspel oppakken
Brede Welvaart. Iedereen heeft het erover, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hier mee aan de slag? Aandacht voor de knoppen waar je aan kan draaien om brede welvaart behapbaar te maken. En over de onderlinge verantwoordelijkheden in gebied en regio.  

Tafelgasten
Aan tafel zitten onder meer:

 • Jeroen Heres (Rathenau Instituut)
 • Natalie Burgers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Richard Slotman (Regieorgaan SIA)
 • Marc Vermeulen (TIAS School for Business and Society)
 • Rogier van der Wal (Aeres Hogeschool Dronten, Fontys)
 • Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging)
 • Heino van Houwelingen (Platform31)
 • Jan Kastje (Platform31)

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Bekijk onze analyse van de coalitieakkoorden.


Map for

Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over 'Brede Welvaart': wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag?  Lees meer

De webinar is te bekijken via deze link.