Trendtalk: Inclusieve samenleving

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de volgende opgaven:

 • Wonen en leefbaarheid
 • Veerkrachtige economie
 • Inclusieve samenleving
 • Duurzame ontwikkeling
 • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u er digitaal bij?

Trendtalk: Inclusieve samenleving

In de trendtalk over inclusief samenleven staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan?

Onder leiding van Thomas van Zijl diepen we dit in twee gespreksrondes uit.

Ronde 1: Rechtvaardige stad
Het thema van de rechtvaardige stad leeft in Nederland; menig discussie over stedelijke ontwikkeling staat in het teken van rechtvaardigheid of inclusiviteit. In toenemende mate hebben steden te maken met kansenongelijkheid en segregatie. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Hoe dit tij te keren? En wat verstaan we precies onder een rechtvaardige of inclusieve stad?  

Met aan tafel:

 • Edwin Buitelaar (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Ronald Venderbosch (gemeente Utrecht)
 • Guido Walraven (voormalig lector Dynamiek van de Stad Hogeschool InHolland)
 • Jacomijn Baart (Platform31)

Ronde 2: Gezonde groene leefomgeving
We hebben een hoge ambitie als het gaat om de gezonde groene leefomgeving. De aandacht ervoor is ongekend: denk aan de Omgevingswet, de preventieve werking ervan voor het publieke gezondheidsbeleid, de wijkaanpak en vergrijzinging en last but not least de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Bovendien is iedereen zich er door de coronapandemie van bewust dat een aantrekkelijke nabije leefomgeving van zeer hoge waarde is, zeker voor de mentale gezondheid. Kort gezegd: aan sociale en ruimtelijke beleidsambities geen gebrek, maar wat weten we inmiddels van deze gezonde groene leefomgeving? Hoe hard worden ruimtelijke keuzen voor gezondheid al gemaakt? En zijn gemeenten op koers met hun omgevingsvisies zodat zij nieuwe initiatieven op gezondheid kunnen beoordelen? En, ook met het vorige onderwerp in gedachten, hoe kan de gezonde groene leefomgeving bijdragen aan een rechtvaardige, inclusieve stad en het creëren van gelijke kansen? Kan en wil je als overheid ook ruimtelijk ongelijk investeren voor gelijke kansen?

Met aan tafel:

 • Robbert Snep (Wageningen University & Research)
 • Hanneke Kruize (RIVM/lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht)
 • Michiel van Willigen (gemeente Zwolle)
 • Jacomijn Baart (Platform31)

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Bekijk onze analyse van de coalitieakkoorden.


Map for

Trendtalk: Inclusieve samenleving

In de trendtalk over inclusief samenleven staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan? Lees meer

De aanmelding voor deze trendtalk is inmiddels gesloten. De trendtalk is te volgen via deze livestreamlink.