Trendtalk: Duurzame ontwikkeling

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de volgende opgaven:

 • Wonen en leefbaarheid
 • Veerkrachtige economie
 • Inclusieve samenleving
 • Duurzame ontwikkeling
 • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u er digitaal bij?

Trendtalk: Duurzame ontwikkeling

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd.

Onder leiding van Thomas van Zijl diepen we dit in twee gespreksrondes uit.

Ronde 1: Lokale werkelijkheid
In de eerste ronde is het vertrekpunt de lokale werkelijkheid van inwoners, gemeenten en woningcorporaties. De actualiteit van dit moment is ‘niemand in de kou’. Terecht, met de winter voor de deur. Een energieprijzenplafond is ingesteld en verschillende doelgroepen kunnen specifieke uitkeringen aanvragen. De vraag in deze ronde is of dat geld wel goed terechtkomt. Wordt de kwetsbare doelgroep ook echt geholpen? Welke bijstellingen zijn misschien nodig, en vooral, hoe komen we voorbij de kortetermijnaanpak?

Ronde 2: Voorbij de kortetermijnaanpak
In de tweede ronde bouwen we voort op het gesprek hiervoor, en wel vanuit politiek en regels. Als we voorbij een kortetermijnaanpak willen komen, wat is daar dan voor nodig? Er zijn interventies mogelijk op inkomen, energieprijzen en op de kwaliteit van de woning. Gemeenten doen in zekere zin aan inkomenspolitiek, landelijk wordt het minimum verhoogd. Tegelijk zitten kwetsbare mensen vaak in slechte kwaliteit woningen. De huidige focus op energiearmoede is nodig, maar de langeretermijnaanpak ligt misschien in een sociale(re) energietransitie.

Tafelgasten
Aan tafel zitten onder meer:

 • Harro Labrujere (Kringwijs)
 • Niels Götz (Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland)
 • Yvonne Zuidgeest (Diverz078)
 • Patrick van Lunteren (Platform31)
 • Matthijs Sikkes (gemeente Diemen)
 • Anne Oosterbaan (De Alliantie)
 • Koen Straver (TNO)
 • Jan Kastje (Platform31)

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Bekijk onze analyse van de coalitieakkoorden.


Map for

Trendtalk: Duurzame ontwikkeling

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer

De trendtalk is de bekijken via deze livestream.