Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Iedereen doet mee

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteren diverse gesprekspartners uit ons partnernetwerk op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Kijkt u ook?

Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel?

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Klik hier.

Voor vragen en meer informatie over de trendtalks kunt u contact opnemen met Bella Bluemink (bella.bluemink@platform31.nl / 06 12 82 45 11).


Map for

Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Iedereen doet mee

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.