Trendtalk: De economische opgave

Bouwen aan een veerkrachtige regionale economie

Let op: deze trendtalk wordt verzet. Naar een nieuwe datum wordt gezocht. Degenen die zich reeds ingeschreven hebben, ontvangen daarover bericht.

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteren diverse gesprekspartners uit ons partnernetwerk op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Kijkt u ook?

Trendtalk: De economische opgave

De economische ontwikkeling zal de komende tijd nog grotendeels worden bepaald door het verloop van de coronapandemie. Wat kunnen we betekenen om impact te realiseren ten behoeve van het herstel en de transitie van de regionale economie?

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Klik hier.

Voor vragen en meer informatie over de trendtalks kunt u contact opnemen met Bella Bluemink (bella.bluemink@platform31.nl / 06 1282 4511).


Map for

Trendtalk: De economische opgave

Bouwen aan een veerkrachtige regionale economie

De economische ontwikkeling zal de komende tijd nog grotendeels worden bepaald door het verloop van de coronapandemie. Wat kunnen we betekenen om impact te realiseren ten behoeve van het herstel en de transitie van de regionale economie? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.