Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

Energie en klimaat

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteren diverse gesprekspartners uit ons partnernetwerk op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Kijkt u ook?

Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen?

Overige trendtalks

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de andere trendtalks uit de reeks:

Meer informatie

Meer lezen over de stedelijke trends en opgaven? Klik hier.

Voor vragen en meer informatie over de trendtalks kunt u contact opnemen met Bella Bluemink (bella.bluemink@platform31.nl / 06 1282 4511).


Map for

Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

Energie en klimaat

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.