Toewijzing middeninkomens bij corporaties

Platform31 wil het gesprek met corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten aangaan over hun aanpak voor de lage middeninkomens en de inzet van de 10 procent extra toewijzingsruimte. Doet u mee?

Platform31 onderzoekt de toewijzing van huishoudens met een inkomen tussen de 36.165 en 40.349 euro. Deze groep is primair aangewezen op woningen buiten de sociale huursector met een huurprijs vanaf 711 euro. Is deze grens juist? Het onderzoek brengt in beeld vanaf welk inkomen huurders een huurprijs van 711 euro kunnen betalen en hoe dat verschilt per type huishouden. In welke woningmarktgebieden levert dit problemen op?

Ondanks de harde inkomensgrens, is er momenteel echter wel degelijk differentiatie mogelijk. Corporaties kunnen tot 2021 10 procent van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165 en 40.349 euro. En 10 procent mag naar alle hogere inkomens boven 36.165 euro. Kortom, 20 procent ruimte om in te spelen op bovenstaande opgaven.

Deze bijeenkomst: discussieer mee!

Tijdens de bijeenkomst op 12 december delen we de eerste resultaten van het onderzoek. Op basis daarvan willen we met praktijkdeskundigen in gesprek over mogelijke aanbevelingen voor maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de lage middeninkomens terecht kunnen in woningen die passen bij hun budget. Is er behoefte aan continuering van de 10 procent regeling en/of is er behoefte aan ander instrumentarium?

Vervolg

Op basis van deze bijeenkomst en uw bijdrage daaraan vult Platform31 het onderzoeksrapport aan met aanbevelingen vanuit de praktijk. Dit rapport publiceren we vervolgens op de website van Platform31.

Interesse?

Werkt u bij een woningcorporatie, gemeente of huurdersorganisatie en wilt u meediscussiëren over mogelijke aanbevelingen? Neem dan contact op met Vera Beuzenberg:

Map for Utrecht
Dsc 8727 internal thumb small 1509637847

Toewijzing middeninkomens bij corporaties

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met praktijkdeskundigen over mogelijke maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de lage middeninkomens terecht kunnen in woningen die passen bij hun budget. Lees meer

Werkt u bij een woningcorporatie, gemeente of huurdersorganisatie en wilt u meediscussiëren over mogelijke aanbevelingen? Neem dan contact op met: