Wat werkt in…Vitaliseren lokale woongemeenschappen

Samen buurten

Ouderen wonen steeds langer thuis. Woningcorporaties huisvesten daarom steeds meer alleenstaande 80-plussers. Van hen wordt een mate van zelfredzaamheid verwacht die ze niet altijd kunnen opbrengen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot die zelfredzaamheid. Bewoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de sociale vitaliteit in hun woonomgeving, maar hebben daar professionele ondersteuning bij nodig. Corporaties kunnen dit bieden. Hoe kan een woongemeenschap van ouderen vitaal worden en blijven? Wat werkt wel en wat niet? Welke rol moeten woningcorporaties daarin oppakken? Welke effecten mogen we verwachten van deze inzet? Deze vragen staan centraal tijdens de themabijeenkomst ‘Wat werkt in… samen buurten – Vitaliseren lokale woongemeenschappen’ van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk op 19 april.

80-plussers in corporatiebezit

De algemene levensverwachting neemt toe. Tegelijkertijd worden ouderen gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Woningcorporaties huisvesten mede daardoor in hun complexen steeds meer alleenstaande 80-plussers, met een laag inkomen en een grotere kans op gezondheidsproblemen. Van hen wordt een mate van zelfredzaamheid verwacht die ze niet altijd kunnen opbrengen.

Effecten van prettig contact

Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid. Prettig contact met andere mensen is dus van groot belang. Voor ons welzijn, onze weerbaarheid en onze kwaliteit van leven. Maar op hogere leeftijd komen sociale contacten steeds minder makkelijk ‘aanwaaien’. Voor kwetsbare ouderen met gezondheidsproblemen is – naast fysieke veiligheid en comfort – de wens om sociale contacten aan te gaan de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Wonen in een seniorencomplex is echter niet vanzelfsprekend gezellig. Het sociale leven in sommige complexen is ingedut.

Vitale woongemeenschappen

Bewoners zijn best bereid en in staat te investeren om de vitaliteit van hun woongemeenschap te verhogen. Maar bewoners kunnen dit niet alleen. Woningcorporaties en bewoners hebben een gedeeld belang. Bewoners hebben behoefte aan sociale contacten, een goede sfeer, veiligheid en mensen waar ze in geval van nood op terug kunnen vallen. Corporaties hebben belang bij een goede leefbaarheid en verhuurbaarheid. Om de sociale kwaliteit van de leef-en woonomgeving te optimaliseren, hebben bewoners en corporaties elkaar nodig.
Bewoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de sociale vitaliteit in hun woonomgeving, maar hebben daar professionele ondersteuning bij nodig die corporaties kunnen bieden. Die ondersteuning is nodig om gemeenschapsopbouw op gang te brengen, te begeleiden en duurzaam te maken.

Studio BRUIS

Eén van de interventies die centraal staat in de themabijeenkomst is de methode Studio BRUIS. De methodiek Studio BRUIS heeft als doel een verandering op gang te brengen die tot een levendige en inspirerende woonomgeving leidt. Uitgangspunt van de methodiek zijn de krachten en mogelijkheden van bewoners zelf, daar waar nodig ondersteund door professionals. Platform31 en Aedes-Actiz hebben in 2017 een experimentenprogramma begeleid om de BRUIS-methode in praktijk te brengen. Platform31 vertelt u tijdens de themasessie meer over dit programma en Woonpartners Midden-Holland – een van de experimentpartners (én deelnemer van de vakgemeenschap van WWidW) – deelt hun ervaringen met het in de praktijk brengen van de methodiek.

Vragen themabijeenkomst

Op 19 april zoomen we in op de volgende vragen:

  • Effecten – Wat levert vitalisering van woongemeenschappen op voor bewoners, betrokken organisaties, kwetsbare wijken waar ze zijn gesitueerd en de maatschappij als geheel?
  • Concepten – Wat kunt u leren van methode Studio BRUIS en andere interventies om woongemeenschappen te vitaliseren? Welke werkzame bestanddelen hebben deze projecten?

Wat gaan we doen?

Aan de hand van het beproefde recept van Wat Werkt in de Wijk:

  • krijgt u tijdens de themabijeenkomst inzicht in de huidige stand van vitalisering van woongemeenschappen in Nederland.
  • gaat u actief aan de slag door concrete casussen te analyseren om zo werkzame bestanddelen te destilleren voor uw eigen praktijk.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en praktijkwerkers van woningcorporaties en gemeenten. We nodigen de leden van de vakgemeenschap dus graag uit om de partners van de gemeente naar de bijeenkomst mee te nemen. De themabijeenkomst is tevens toegankelijk voor een klein aantal corporaties die geen lid zijn van de vakgemeenschap.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse:

Map for Woonpartners Midden-Holland: Coenecoop 6, Waddinxveen
Dsc 2093 internal thumb small 1521466884

Wat werkt in…Vitaliseren lokale woongemeenschappen

Samen buurten

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over vitale woongemeenschappen. Wat levert vitalisering van woongemeenschappen op voor bewoners, betrokken organisaties, kwetsbare wijken waar ze zijn gesitueerd en de maatschappij als geheel? Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse: David.Louwerse@platform31.nl.