Thema Wonen & Gezondheid

Denken en handelen vanuit de groei van de bewoner is de kern van het nieuwe werken in het sociaal domein. Bij een bewoner komt alles bij elkaar: wonen, gezondheid, geld, school, werk. Maar elke bewoner leeft en leert anders. Hoe zorg je dan voor een integrale aanpak waarin de mens hun gedrag en vaardigheden centraal staan?

Reflectie op thema wonen & gezondheid
Samen met inhoudelijke experts reflecteren we op de Amerikaanse lezingen over de toekomst van wonen en gezondheid. Hoe betekenen deze inzichten in onze Nederlandse context?

Keynote door Suzan Daamen (Uitvoeringsbrigade): hoe zorg je voor integraal beleid en een integrale praktijk waarin de mens en hun gedrag centraal staat?
De Uitvoeringsbrigade helpt bewoners uit achterstand groeien op alle leefgebieden. Eigenaar en sociaal ondernemer Suzan Daamen vertelt over hun aanpak GrowCare en haar ervaringen in een kwetsbare wijk in de gemeente Nissewaard. Samen met de gemeente, woningcorporaties en andere partners werkt zij daar intensief aan het actie- en ontwikkelprogramma ‘Samen Vooruit Kijken’. Daarmee hielpen zij al 300 bewoners duurzaam vooruit. Niet vanuit hokjes maar met de leefwereld en de mens als uitgangspunt. Met een integraal plan en monitoring op échte resultaten, zoals het voorkomen van huisuitzettingen.

Praktijkgesprek
In een interactieve workshop hoe we al deze inzichten en opbrengsten in onze eigen praktijk kunnen toepassen. Als dat wenselijk is splitsen we op in twee groepen:
1) beleids- en organisatiepraktijk
2) praktijk van professional en coach

Map for Online

Thema Wonen & Gezondheid

Het duurzaam doorbreken van armoede, schulden en andere sociale problemen vraagt om grensverleggende oplossingen en innovatieve dienstverlening. Tijdens dit vijfdaagse online congres geven we samen met vooraanstaande experts uit Nederland en de Verenigde Staten invulling aan het sociale verhaal van de toekomst. Lees meer

Deze workshop is onderdeel van het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst’. Aanmelden kan hier.