Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen

Wijkprofessionals van corporaties zien de druk op kwetsbare wijken toenemen. Ontwikkelingen als extramuralisering, instroom uit de maatschappelijke opvang en de toewijzing van woningen aan statushouders treffen kwetsbare wijken relatief sterk. Door de toenemende concentraties van kwetsbare huishoudens groeit de druk op het sociaal domein en komen de grenzen van het incasseringsvermogen van kwetsbare wijken steeds meer in zicht. Hoe krijg je hier als woningcorporatie grip op? En hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? De bijeenkomst op 10 oktober biedt inzicht.

De roep om snel beschikbare woningen neemt toe. Circa 10 procent van alle woningzoekenden behoort tot de groep ‘spoedzoekers’. Zij doen vaak een beroep op de schaarse woonruimte in kwetsbare wijken. Naast de reguliere woningvoorraad neemt de behoefte aan een flexibele schil aan woonruimte toe.

Wat gaan we doen?

Op 10 oktober ontdekt u hoe u kunt omgaan met de toegenomen druk op kwetsbare wijken. O.a. de volgende vragen komen hierbij aan bod: Hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? Wat voor mogelijkheden heeft een corporatie om mensen te helpen die niet eerst jaren kunnen wachten, maar (soms net) niet voldoende urgent zijn? Kunnen andere werkwijzen bij toewijzen hierbij een rol spelen? U leert welke instrumenten corporaties kunnen inzetten, waar woonconsulenten op moeten letten en welke grenzen er zitten aan ‘anders toewijzen’. Na afloop van de bijeenkomst weet u welke rol een corporatie kan innemen en welke lessen u kunt trekken uit projecten waarin verschillende groepen huishoudens in een complex worden gehuisvest.

Programma

Frank Wassenberg van Platform31 laat op basis van de handreiking ‘Aan de slag met Flexwonen’ zien waar corporaties rekening mee moeten houden wanneer huishoudens met een verschillende achtergrond in een buurt of complex worden samengebracht. Daarna zoomen we in op vernieuwende werkwijzen van corporaties die door te sturen op een juiste mix van mensen en doelgroepen, willen sturen op de leefbaarheid in een complex of een buurt. Hoe doe je dat en waar moet je als corporatiemedewerker op letten? Welke eisen kunnen aan nieuwe bewoners worden gesteld en welke afspraken worden daarover gemaakt? Vervolgens gaat u in groepjes actief aan de slag met een (zelf) ingebrachte casus.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor woonconsulenten, verhuurmedewerkers, complex-, buurtbeheerders gebiedsbeheerders en beleidsmedewerkers wonen of verhuurbeleid van woningcorporaties. Het programma Werken aan leefbare wijken staat open voor corporatiemedewerkers van zowel partners als niet-partners van Platform31. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Het maximale aantal deelnemers is ongeveer 25 personen, dus meld u snel aan!

Map for Portaal: Beneluxlaan 9, 3527 HS Utrecht
Flexwonen internal thumb small 1560334089

Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen

Wijkprofessionals zien de druk op kwetsbare wijken toenemen. Hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? De bijeenkomst op 10 oktober biedt inzicht. Lees meer