Studiedag Gezond in…

Al doende leren

Het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseert op woensdag 13 november zijn landelijke studiedag in Amersfoort. We nodigen GIDS-gemeenten, GGD’en en andere geïnteresseerde partijen graag uit voor deze inspirerende en interactieve dag. U krijgt nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. En leert hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt.

Het thema ‘Al doende leren’ is de rode draad; de GIDS-gemeenten zijn al even aan de slag met de aanpak van gezondheidsachterstanden en boeken mooie resultaten. Ondertussen blijven we bijleren. Tijdens de studiedag geven we u niet alleen extra kennis mee naar huis, maar helpen we u ook om uw GIDS-aanpak steeds een praktische invulling te geven. Dit doen we onder andere samen met keynote sprekers Bart Somers (burgemeester van het Vlaamse Mechelen) en Mark van Baal (oprichter van Follow This). We hebben veel aandacht voor nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. Ook leert u hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt. Tijdens de plenaire- en deelsessies kunt u leren van experts en andere gemeenten, en gaat u samen aan de slag. Zoals altijd is er ook ruim gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Deelsessies

Ronde 1

 • A: Al doende leren: stress sensitief werken
  Als je chronische stress hebt door financiële problemen kan dit je gezondheid negatief beïnvloeden. Er is namelijk een sterke relatie tussen gezondheid en chronische stress door financiële problemen. Zo zorgt deze stress bijvoorbeeld voor een verhoogde kans op chronische aandoeningen en ben je minder goed in staat om verstandige keuzes te maken. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor stress bij jouw GIDS-aanpak. Tijdens deze workshop gaan we in op stress-sensitieve hulp- en dienstverlening. Hierin hebben we aandacht voor de lessen uit Mobility Mentoring®. Ook vertelt een gemeente uit onze leerkring armoede, schulden en gezondheid hoe zij een brede, stress-sensitieve dienstverlening inrichten.
 • B: De Omgevingswet in vogelvlucht: van NOVI tot buurt
  Op welke manier landt gezondheid in de Omgevingswet? Lokaal zien we verschillende voorbeelden van gemeentelijke omgevings- en gebiedsvisies die aandacht hebben voor gezondheidsverschillen. Vaak ontstaan zij vanuit de samenwerking tussen het gezondheids- en fysieke domein, maar ook op provinciaal en landelijk niveau staat het thema op de agenda. De recent gepubliceerde Nationale omgevingsvisie (NOVI) benoemt gezondheidsverschillen expliciet. In deze workshop gaan we met de meedenkers van deze trajecten in gesprek en gaan we in op de mogelijkheden voor uw eigen Gezond in…-praktijk.
 • C: Waar zit uw blinde vlek?
  Bereikt u met de GIDS aanpak iedereen die u wilt bereiken? Tijdens deze sessie met Pharos trainer Kaveh Bouteh gaan we aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Hierbij krijgt u een aantal eye openers zodat uw aanpak beter aansluit bij bewoners met een migratieachtergrond.
 • D: Slimme Coalities bouwen – Hoe doet u dat?
  Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op u af. Hierbij kunt u denken aan het Preventieakkoord, Kansrijke Start, de Landelijke nota gezondheidsbeleid en het Sportakkoord. Zij verdienen allemaal aandacht en bieden kansen voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. In deze sessie leert u welke kansen er liggen om verschillende trajecten met de lokale GIDS-aanpak te verbinden.
 • E: Wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden?
  We weten steeds beter wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. In deze leersessie vertellen we over de negen principes die Pharos inzet om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Deze principes zijn onderbouwd met kennis vanuit de wetenschap en praktijkervaringen. In de sessie leert u hoe u ze concreet kunt verwerken in uw aanpak.
 • F: Doelen stellen
  Het is belangrijk om doorlopend doelen te stellen en aan te passen bij uw aanpak van gezondheidsverschillen. Daardoor krijgt u overzicht en brengt u focus aan binnen deze aanpak. Dit kan op elk moment. Ook als u al op weg bent. In deze werksessie leert u om concrete doelen te stellen voor uw programma. Heeft u uw doelen eenmaal scherp, dan is het veel eenvoudiger te bepalen hoe u ze wilt volgen en zichtbaar kunt maken.
  Spreker: Anneke Hiemstra
 • G: Lokale coalitie ‘Kansrijke start’
  In deze sessie leert u meer over het vormen van lokale coalities voor een kansrijke start. Zo vertellen we u over de achtergrond en de doelen voor een lokale aanpak Kansrijke Start. Ook helpen we u op weg bij de eerste stappen in het proces op weg naar een succesvolle coalitie en beantwoorden we uw vragen. Deze workshop is speciaal bedoeld voor gemeenten die net zijn gestart met een aanpak rondom Kansrijke Start, of nog willen beginnen.

Ronde 2

 • A: Werk en Inkomen & Gezondheid
  Voor veel GIDS-gemeenten blijft de samenwerking tussen W&I en volksgezondheid een uitdaging. Tijdens deze sessie hoort u over een aantal inspirerende voorbeelden van gemeenten waar W&I en volksgezondheid samenwerken. Wat doen zij samen met andere partijen om de toeleiding naar werk of meedoen te versterken, en wat is de rol van gezondheid daarbij?
 • B: Bereik en betrek alle inwoners bij uw aanpak
  De inwoner staat centraal bij GIDS. In het dagelijkse werk is het zoeken naar wegen om dat voor elkaar te krijgen. Chandra Verstappen, expert van Pharos, neemt u in deze interactieve sessie mee en laat u kennismaken met verschillende methodes om inwoners te bereiken en betrekken bij uw aanpak.
 • C: Pitch je Pitch
  De kern van GIDS is domeinoverstijgend samenwerken. In deze sessie leert u onder professionele begeleiding uw kernboodschap (of vraag) helder en kort te pitchen. Zo kunt u collega’s uit andere domeinen in één ritje in de lift meenemen in uw aanpak.
 • D: Opbrengsten zichtbaar maken
  Of u nu werkt aan een innovatieve pilot of aan een structurele brede aanpak van gezondheid: steeds vaker wordt er gevraagd om te laten zien wat dat oplevert. Om te leren, om verantwoording af te leggen, of om steun te verwerven voor een vervolg. Maar hoe volgt u uw project of programma, en hoe bepaalt u welke gegevens u gaat volgen? In deze deelsessie gaan we op deze vragen in, delen we ervaringen en gaat u aan de slag met de eerste stappen voor monitoring en evaluatie in uw gemeente.
 • E: Leren van Denemarken
  In Denemarken heeft een grote stelselwijziging plaatsgevonden waarbij welzijn, ondersteuning (Wmo & jeugdhulp) en gezondheidszorg naar de gemeenten zijn gedecentraliseerd. De eerste en tweede lijn zijn via de gemeente aan elkaar verbonden. Iedere inwoner kan bij de gemeente aankloppen voor welzijn en gezondheidszorg. In deze aanpak staat de mens centraal, niet het budget en/of het systeem. In deze sessie leren we van de Deense aanpak en geven we aanbevelingen mee hoe u waardevolle lessen naar uw eigen gemeente kan vertalen.
 • F: Hoe kan e-Health uw inwoners helpen bij het verbeteren van hun gezondheid?
  E-Health kan veel toevoegen aan GIDS-aanpakken. Ook voor kwetsbare groepen. In deze deelsessie krijgt u een beeld van hoe u als gemeente e-Health kunt inzetten bij preventie en zorg. Als voorbeeld gaan we in op ervaringen van gemeenten met de pilot van De Stopcoach app. Hoe helpt deze app mensen bij het stoppen met roken?
logo-gezondin
Map for Veerensmederij: Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort
Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in…

Al doende leren

Tijdens de studiemiddag van Gezond in… krijgt u nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. Daarnaast leert u hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de studiedag? Meld u dan hier aan.