Stikstof en woningbouw

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespreken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw).

Wat gaan we doen?

Bij woningbouw komt stikstof vrij: in de fase van de ontwikkeling, maar ook in de gebruiksfase. De aanwezigheid van beschermde natuur in de omgeving, leidt op veel locaties tot problemen. Hiervoor zijn verschillende oplossingen, die afhankelijk zijn van de ontwikkeling en de omgeving. De oplossingen zijn soms complex of vragen om verder te kijken. De inzichten, ervaringen, regels en uitspraken van de Raad van State volgen elkaar in hoog tempo op. Om uit dit stikstofdoolhof te komen, stelde het Expertteam Woningbouw een inspiratiegids op met uitleg, voorbeelden en hulpmiddelen. In deze online themasessie besteden we aandacht aan de mogelijkheden om met stikstof om te gaan bij de ontwikkeling van woningbouw.

Programma

Aan de hand van een aantal concrete casussen, leert u over de kansen en mogelijkheden. We kijken niet alleen naar de korte termijn. Ontwikkelingen voor de middellange en lange termijn staan ook onder druk. Op 12 mei ontdekt u hoe u hier op een slimme manier mee om kunt gaan en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Wetgeving, oplossingen en jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op. Dat maakt dat aan sommige oplossingen bepaalde risico’s kleven, maar dat betekent niet dat we moeten stilzitten of projecten moeten stoppen. Tijdens de online themasessie bespreken we wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. We zoomen in op de risico’s en geven handvatten hoe te handelen.

U kunt rekenen op verdiepende inleidingen van twee leden van het Expertteam Woningbouw. Enno Been (Antea Group) is de auteur van de inspiratiegids. Hij duidt de opgave en geeft een overzicht van de actuele inzichten en jurisprudentie. Aan de hand van een aantal voorbeelden geeft hij aan hoe u met stikstof om kunt gaan. Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw) reflecteert op de stikstofproblematiek voor de woningbouwopgave en gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de korte en de lange termijn.

Zelf een casus inbrengen?

Heeft u zelf een specifieke casus die u wilt voorleggen? Geef dat van tevoren aan, dan geven wij deze een goede plek tijdens de bijeenkomst. Mail naar Maarten Hoorn (Platform31): maarten.hoorn@platform31.nl.

Deze online themabijeenkomst is een samenwerking tussen het Expertteam Woningbouw en het programma Stedelijke Transformatie.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Stikstof en woningbouw

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespreken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft). Lees meer

Wilt u deelnemen aan deze online themasessie? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie