Starters op de woningmarkt: hoe kunnen gemeenten hen helpen? 

Welke maatregelen kunnen gemeenten treffen om starters op de woningmarkt te helpen? Dat kunnen bouw- of verdeelafspraken zijn, financiële regelingen, verordeningen, voorkeursbepalingen of ondersteuning op verschillende manieren. Wat kan er allemaal, welke ervaringen hebben gemeenten, en wat zijn voor- en nadelen? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens dit webinar.

Week van de Starter: 28 september – 4 oktober

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. In de sociale huursector zijn wachttijden lang, in de private huursector zijn huren al gauw te hoog en de koopsector is voor de meesten onbetaalbaar. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie is groot. De keuze voor starters is moeilijk, informatie is beperkt en overzicht ontbreekt.

In de week van 28 september organiseert een tiental organisaties de ‘Week van de Starter’. De starter moet eenvoudiger en overzichtelijker kunnen zien welke mogelijkheden er bestaan op de woningmarkt, wat voor- en nadelen zijn van huren of kopen, en welke alternatieven er zijn. Betere informatie verbetert de positie van de starter op de woningmarkt. 

Verwacht: publicatie maatregelen

Platform31 inventariseert de maatregelen en brengt in de Week van de Starter een publicatie uit. Tijdens die week vindt ook dit webinar plaats voor medewerkers van gemeenten, waarin de publicatie, een aantal maatregelen en ervaringen van gemeenten aan bod komen.

Voor wie?

Dit webinar is gratis voor gemeenten en provincies, en wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. Het is echter wel verplicht om u aan te melden, zodat wij u vooraf een link kunnen sturen naar de digitale omgeving van de webinar.

Programma

11.45 - 12.00                             Inloop
12.00 - 12.15 Welkom door Platform31 en ministerie van BZK
12.15 - 12.30          Toelichting op nieuwe publicatie 'Starters op de woningmarkt - Welke maatregelen kunnen gemeenten nemen om huur- en koopstarters te helpen?'
12.30 - 13.00 Regionale samenwerking en doelgroepenverordening
13.00 - 13.30            Financiële ondersteuning starters
13.30 Afsluiting

Map for

Starters op de woningmarkt: hoe kunnen gemeenten hen helpen? 

Welke maatregelen kunnen gemeenten treffen om starters op de woningmarkt te helpen? Dat kunnen bouw- of verdeelafspraken zijn, financiële regelingen, verordeningen, voorkeursbepalingen of ondersteuning op verschillende manieren. Wat kan er allemaal, welke ervaringen hebben gemeenten, en wat zijn voor- en nadelen? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens dit webinar. Lees meer

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Mail dan naar: