Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons samen met gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst op 21 november werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden.

De energietransitie biedt een unieke kans om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren. Op welke manier kan de verduurzaming/warmtetransitie als hefboom fungeren om deze wijken ook in sociaal opzicht te verbeteren? Welke doelen en middelen kunnen we slim koppelen? Om deze ambitieuze vragen te beantwoorden, verzamelen we bestaande kennis en gaan we met elkaar experimenteren om nieuwe inzichten op te doen.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op 21 november werken we de opzet van het programma samen met (potentiële) deelnemers uit. Vervolgens verzamelen we de input, inzichten en behoeften van de aanwezigen om het programma verder aan te scherpen.

Heeft u interesse in deelname aan het experimentenprogramma? Dan nodigen we u graag uit voor de startbijeenkomst. U kunt uw interesse kenbaar maken door contact op te nemen met Niels Gastkemper via niels.gastkemper@platform31.nl. Om de verbinding tussen de verduurzaming/warmtetransitie en de leefbaarheidsopgave in wijken succesvol te kunnen leggen, is het belangrijk dat beide sectoren vertegenwoordigd zijn.

Map for Utrecht
Cogreen amsterdam full 1525078919 internal thumb small 1532339320

Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden. Lees meer

13:00 Inloop met koffie en thee

met koffie en thee

13:30 Welkom (Niels Gastkemper, Platform31 en Joop Oude Lohuis, gemeente Utrecht)
13:40 Rijksbeleid en samenhang met andere trajecten (Jos van Dalen, ministerie van BZK)
13:50 Kansen en urgentie van sociale verduurzaming van wijken

(Matthijs Uyterlinde, Platform31 en Anke van Hal, Nyenrode)

14:15 Kennismaking: de deelnemers in vogelvlucht

(allen)

14:30 Pauze
14:45 Inspiratie uit Toronto: sociaal duurzame wijkaanpak

(Anke van Hal, Nyenrode)

15:00 Opzet van het experimentenprogramma

(Matthijs Uyterlinde, Platform31 en Anke van Hal, Nyenrode)

15:15 Het programma aangescherpt

(allen)

16:15 Samenvatting en afsluiting
16:30 Borrel

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: