Commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Op dinsdag 13 april organiseert Platform31 de startbijeenkomst van deze kennis- en leerkring.

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn verschillende partijen betrokken met allen hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd om van het aardgas af te kunnen.

  • Hoe kunnen gemeenten deze partijen meenemen in de wijkaanpak?
  • Aan welke wettelijke verplichtingen moeten deze gebouweigenaren voldoen? En welke vastgoedstrategie hanteren zij?
  • Wie zijn de koplopers in aardgasvrije utiliteitsgebouwen en kunnen andere eigenaren en huurders hier van leren?
  • En werkt utiliteit als aanjager in het aardgasvrij maken van een wijk of wordt dit eerder gezien als belemmering?

Deze en mogelijk andere onderwerpen kunnen aan bod komen in een praktijkgerichte kennis- en leerkring die Platform31 gaat starten in samenspraak met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. We richten ons op de gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Wij zijn daarvoor op zoek naar projectleiders die met deze opgave te maken hebben. Met jullie willen we kennis en ervaringen uitwisselen, kennisvragen formuleren en daar vervolgens mee aan de slag gaan om praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen en handelingsperspectief te bieden om commerciële utiliteit een integraal onderdeel van de wijkaanpak te laten zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.

Map for

Commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Lees meer