Stadsafari: Groningen geeft energie!

Kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De Energieagenda van minister Kamp vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Dit vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Een complexe en bovenal grote maatschappelijke opgave: de transitie grijpt direct in op het dagelijks leven en de leefomgeving van mensen. Op vrijdag 8 december bieden we u een kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie: Groningen. Laat u inspireren en denk mee tijdens de Stadsafari!

Pionieren in Groningen

Groningen is een pionier op het gebied van energietransitie. 21 partijen hebben de intentie om Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. Alle energie die in Groningse gebouwen, in het verkeer en vervoer wordt gebruikt is dan duurzaam opgewekt. Een ambitie die niet zonder slag of stoot te realiseren is maar anno 2017 wel al concrete en zichtbare resultaten oplevert.

Inspirerende voorbeelden

Een van de Groningse wijken die vooruitloopt in duurzaamheid is Paddepoel. In deze wijk is een start gemaakt met het aanleggen van een warmtenet waarbij de komende jaren veel woongebouwen voorzien worden van duurzame warmte door WarmteStad. Aandeelhouders zijn de gemeente en het lokale waterbedrijf. Voor Paddepoel is tevens een Energie-omgevingsplan opgesteld en er is een succesvol nul-op-de-meter-renovatieconcept toegepast. De Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) richt zich op het energieneutraal maken van de circa 250 gemeentelijke gebouwen, waaronder het zwembad in Paddepoel. De wijk kent een Buurtcoöperatie ‘Paddepoel Energiek’, een buurtinitiatief gericht op verduurzaming van de wijk. Daarnaast is er BuildInG, het proefhuis voor aardbevingsbestendig en levensloopbestendig wonen. En wat te denken van de Energy Academy Europe vlakbij Paddepoel, dat dit jaar een prijs heeft gewonnen voor meest duurzame gebouw in Europa en duurzaamheidsprojecten als Groningen Woont Slim en Grunneger Power?

Uitdagende vraagstukken

Stuk voor stuk mooie initiatieven, waar de betrokken partijen trots op zijn. Tegelijkertijd beseffen ze zich ook dat er nog veel hobbels te nemen zijn. Wat vraagt de transitie aan afstemming tussen overheden? Wat moet er aan de aanbodkant gebeuren? En, hoe krijg je het energie-omgevingsplan voor je wijk financieel rond en sociaal-maatschappelijk geaccepteerd? De verduurzaming van het particulier bezit ten slotte: hoe krijg je in de context van gespikkeld bezit en in het speelveld van diverse private partijen de particulier mee in de grote ambitie?

Stadsafari: raak geïnspireerd en denk mee!

Tijdens de Stadsafari op vrijdag 8 december krijgt u een kijkje in de keuken van Groningse projecten in energietransitie in de wijk Paddepoel. U bezoekt met een plattegrond op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk, die worden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers.

Daarnaast denkt u in verdiepende themasessies mee over uitdagende vraagstukken op energietransitie die de gemeente Groningen en wonincorporaties Lefier en Nijestee voorleggen. Na een introductie op het vraagstuk is er ruimte voor discussie en reflectie. U werkt mee aan een concreet advies dat aan het einde van de middag wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en corporaties Lefier en Nijestee.

Map for Plutozaal, Plutolaan 329, 9742 KG Groningen
20277942162 821ccb67f4 k internal thumb small 1508330322

Stadsafari: Groningen geeft energie!

Kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie

Tijdens de Stadsafari op vrijdag 8 december krijgt u een kijkje in de keuken van Groningse projecten in energietransitie in de wijk Paddepoel. U bezoekt met een plattegrond op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk, die worden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers. Lees meer

9:45 Inloop
10:15 Opening

door Henk Jan Bierling, programmamanager Platform31

Welkom
door Alfred Kazemier, Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen.

10:25 Energietransitie in Groningen: belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen in Paddepoel

door Martin Klooster, ‎Milieu-adviseur ruimtelijke plannen, gemeente Groningen

10:45 Introductie op Groningse vraagstukken in de themasessies
11:00 Safari door Paddepoel

Bezoek concrete duurzaamheidsprojecten in Paddepoel en Zernike en ga in gesprek met direct betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, projectleiders. Een greep uit de projecten die u tegenkomt in de safari:

 • Energie Omgevingsplannen; voor 2020 wil de gemeente voor elke wijk een plan voor een aardgasloos energiesysteem. Te beginnen in Paddepoel;
 • Nul op de Meter-woningen van de corporaties en de uitrol van warmtepompen;
 • Energy academy Europe: het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland;
 • Paddepoel Energiek: actieve bewoners die zelf de kar trekken in hun wijk voor de verduurzaming;
 • Gresco: hoe de gemeente Groningen haar eigen vastgoed kostenneutraal verduurzaamt;
 • Grunneger Power: de lokale corporatie die energie weer van de mensen zelf wil maken;
 • …en nog veel meer!
13:00 Lunchpauze
13:30 Themasessie: presentaties, discussie en formuleren advies
 • Haalbaarheid ambities

  Introductie van Gronings vraagstuk: Sjoukje Veenema, Hoofd Bouwen, Nijestee en Rob Hoogeveen, manager maatschappelijk presteren, Lefier. Sessie onder leiding van: Erwin Riedstra, senior projectleider Platform31.

 • Verduurzaming particulier bezit

  Introductie van Gronings vraagstuk: Martin Klooster, ‎Milieu-adviseur ruimtelijke plannen, gemeente Groningen. Sessie onder leiding van: Henk Jan Bierling, programmamanager Platform31.

 • Energie-omgevingsplan

  Introductie van Gronings vraagstuk: Paul Corzaan, projectleider energie, gemeente Groningen. Sessie onder leiding van: Paola Huijding, senior projectleider Platform31.

15:00 Koffiebreak
15:15 Pitches adviezen aan:
 • Pieter Bregman, algemeen directeur / bestuurder, Nijestee
 • Sandra van Gaalen, directeur Maatschappelijk Presteren, Lefier
 • Alfred Kazemier, Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, gemeente Groningen.
16:00 Borrel

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.