Spel: Visie op wonen en wijken

Hoe zien bewoners, corporaties en gemeenten hun rol bij het aanpakken van de opgaven in de wijk? Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ brengt rollen en belangen in kaart en helpt u bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie en het gezamenlijk stellen van prioriteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van prestatieafspraken. Het spel verbindt bewoners, gemeente en corporatie en faciliteert een informeel gesprek over het woonbeleid. Speel het spel online of op locatie en boek resultaten op een leuke manier!

Resultaten

Het spel is een middel om met elkaar in gesprek te zijn over elkaars belangen en aanpak. Het resultaat is dan ook afhankelijk van de focus die u in het spel aanbrengt. Resultaten:

 • Inzicht in elkaars visies en belangen in het woondomein
 • Inzicht in elkaars prioriteiten
 • Inzicht in elkaars gewenste aanpak
 • Gestelde prioriteiten bij het aanpakken van de lokale woonopgave
 • Tijdwinst bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie
 • Opmaat naar prestatieafspraken

Maatwerk

Omdat geen wijk hetzelfde is, bieden we u de mogelijkheid om het spel ‘Visie op wonen en wijken’ volledig op uw wensen af te stemmen. Het spel bevat de meest gebruikelijke woningmarktopties, maar het is mogelijk om het spel aan te passen en de lokale opgaven uit uw regio erin te verwerken. Een projectleider van Platform31 begeleidt het spel, en zal tijdens een intake met u bespreken wat de gewenste opzet van de sessie is. Samen bepalen we of het spel toereikend is in de huidige vorm, of dat maatwerk wenselijk is.

Thema’s

Het spel draait om een aantal centrale thema’s in het woondomein.

 1. Betaalbare woningen
 2. Beschikbaarheid woningen
 3. Duurzaamheid / energiezuinige woningen
 4. Verbeteren woningen
 5. Leefkwaliteit
 6. Omgevingskwaliteit
 7. Aandacht voor specifieke doelgroepen

Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om een extra thema in te brengen. Tijdens het spel kunt u punten toekennen aan thema’s die u belangrijk vindt en op basis daarvan gaat u het gesprek aan. Moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor de omgang tussen bewoners onderling? Moet er geïnvesteerd worden in het verbeteren van woningen of moeten woningen vooral betaalbaar blijven? En hoe gaan we om met de ambities op het gebied van duurzaamheid? Deze en meer vragen komen uitgebreid aan bod tijdens het spel ‘Visie op wonen en wijken’.

Voor wie?

Het spel is een handige tool bij strategische sessies over het woondomein. In het bijzonder voor huurdersvertegenwoordigers, corporaties (directie, RvC, beleidsmedewerkers, managers wonen) en gemeenten als voorbereiding op prestatieafspraken of de woonvisie.

Het spel helpt u elkaars standpunten en belangen te ontdekken en te begrijpen. Wie u uitnodigt aan de speltafel bepaalt u zelf. U kunt het spel spelen met bewoners, corporaties en/of gemeenten om samen een visie op de wijk te formuleren, maar ook met collega’s als ondersteuning bij visie- en strategievorming.

Wat kunt u verwachten?

U speelt het spel met 4 tot 6 personen per speltafel. Onder begeleiding van een projectleider van Platform31 gaat u met elkaar in gesprek over de lokale opgave in het woondomein. We trappen het spel af door gezamenlijk de hoofdopgaven te bepalen. Vervolgens bepaalt u samen op welke manier u aan deze opgaven wilt werken.

De spelbegeleider vanuit Platform31 neemt u mee door de verschillende fasen van het spel en zorgt dat het voor elke speler duidelijk is wat er moet gebeuren.

Programma

De spelbegeleider start met een introductie van het spel: de rollen, het doel en de speelfases. Vervolgens nemen de spelers plaats aan de speltafel en start het spel. Het spel duurt ongeveer 3 uur. Het is raadzaam tussentijds een pauze in te lassen. Tip: organiseer de sessie aan het einde van de dag (van 13:30 tot 17:00 uur) en praat na tijdens een borrel.

Locatie

Het spel kan bij u op locatie gespeeld worden of op het kantoor van Platform31 in Den Haag.

Kosten

Het spelen van het spel inclusief spelbegeleiding kost 1.650 euro (exclusief btw). Wilt u het spel met meer dan 6 personen spelen en zijn er aanvullende tafels gewenst? Dan betaalt u 1.000 euro (exclusief btw) per extra speltafel. Het is niet mogelijk om het spel te spelen zonder begeleiding vanuit Platform31. Afhankelijk van de hoeveelheid maatwerk en specifieke wensen voor de sessie kunnen er extra kosten bijkomen. Dit overleggen we natuurlijk altijd met u.

Meer weten?

Wilt u het spel spelen of wilt u meer informatie? Neem dan (vrijblijvend) contact op met:


Map for In overleg vast te stellen

Spel: Visie op wonen en wijken

Spelenderwijs in gesprek over wat nodig is in de lokale woonopgave. Lees meer