Sociaal statuut renovatie

Woningcorporatie Lefier wil haar sociaal statuut voor renovatie wijzigen. Als gevolg van gewijzigde renovatiewerkzaamheden sluit het huidige statuut onvoldoende aan bij de overlast die huurders ervaren. Samen met de huurdersorganisatie is nu een nieuw sociaal statuut ontwikkeld. Voordat Lefier hiermee verder gaat, bespreekt zij dit voorstel tijdens een expertmeeting met andere corporaties. De beoogde opbrengst: concrete handvatten om het sociaal statuut van Lefier verder te brengen en waardevolle lessen voor andere corporaties. Praat u mee?

Waarom wijzigt Lefier haar sociaal statuut?

Lefier signaleert een aantal ontwikkelingen rondom renovatie:

  • Bouwstromen worden zoveel mogelijk samengevoegd. Dit leidt tot minder renovatiemomenten, maar wel langduriger overlast.
  • De duurzaamheidsopgave leidt tot ingrijpender renovatiewerkzaamheden.
  • De extramuralisering zorgt voor een veranderende doelgroep die de renovatiewerkzaamheden vaak als extra zwaar ervaart.

Dilemma’s

Huurders krijgen momenteel een standaard bedrag dat wordt aangevuld naarmate er meer werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit bedrag sluit echter niet altijd aan bij de overlast die huurders ervaren. Het voorstel dat er nu ligt, komt tegemoet aan de wensen van de huurders: huurders krijgen een vergoeding voor de derving van het woongenot tijdens de werkzaamheden. Daarnaast moet de schade worden hersteld en de herinrichtingskosten op basis van een m2 prijs worden vergoed. Het is nog steeds mogelijk om maatwerk te leveren, door middel van een rust- of verblijfswoning. Hierbij gelden een aantal dilemma’s:

  • Conform de wet is de corporatie verplicht een verhuiskostenvergoeding te voldoen als het gaat om ingrijpende woningverbetering. De wet beschrijft echter niet wat een ingrijpende woningverbetering precies omvat.
  • Schade wordt hersteld door de aannemer. Hoe weten we nu zeker dat schade door de bouw is ontstaan?
  • Maatwerk blijft mogelijk. Hoe voorkomen we dat een mondige huurder meer krijgt dan een minder mondige huurder?
  • De wet geeft aan dat bij tijdelijke uitplaatsing er een vergoeding moet worden uitbetaald. In de ogen van Lefier sluiten de nieuwe afspraken echter beter aan.
  • Om vaart te kunnen maken met de energietransitie, extra overlast bij huurders te voorkomen en om kosten te besparen, wil Lefier graag kleine duurzaamheidsmaatregelen koppelen aan het planmatig onderhoud. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dakisolatie wanneer het dak toch vervangen moet worden. In de praktijk betekent dit echter een woningverbetering en daarmee verplicht 70 procent instemming en een tijds- en intensief instemmingstraject. Dat staat weer haaks op de doelstelling tot tijd- en kostenbesparing. Is het wenselijk en mogelijk om kleine duurzaamheidsmaatregelen die niet tot extra overlast leiden, uit te zonderen van de 70 procent instemming?

De dilemma’s waar Lefier tegenaan loopt, spelen ook bij andere corporaties. Om krachten te bundelen, Lefier verder te helpen en lessen te delen met andere corporaties, organiseren Lefier en Platform31 deze expertmeeting.

Voor wie?

Werkt u bij een corporatie en houdt u zich bezig met het sociaal statuut? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen. Stuur een mailtje naar Anouk Corèl van Platform31 om uw interesse kenbaar te maken. Let op: het maximum aantal deelnemers voor deze expertmeeting is beperkt.

Map for Grand Hotel Wientjes: Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle
Groningen  39  indische buurt internal thumb small 1553079993

Sociaal statuut renovatie

Woningcorporatie Lefier wil haar sociaal statuut voor renovatie wijzigen. Als gevolg van gewijzigde renovatiewerkzaamheden sluit het huidige statuut onvoldoende aan bij de overlast die huurders ervaren. Samen met de huurdersorganisatie is nu een nieuw sociaal statuut ontwikkeld. Voordat Lefier hiermee verder gaat, bespreekt zij dit voorstel tijdens een expertmeeting met andere corporaties. De beoogde opbrengst: concrete handvatten om het sociaal statuut van Lefier verder te brengen en waardevolle lessen voor andere corporaties. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: