Signaleren achter de voordeur

Werken aan leefbare wijken

Wat is je rol als wijkprofessional bij het (vroeg) signaleren van problemen en hoe ga je ermee om? Achter de voordeur speelt soms veel: eenzaamheid, verward gedrag, verslaving, verwaarlozing, huiselijk geweld. Woonconsulenten, wijkbeheerders, opzichters en vakmensen hebben een belangrijke ‘ogen-en-oren-functie’. Zij zien wat er in wijken en buurten speelt. Ze komen bij bewoners in huis, gaan het gesprek aan en zijn soms een klankbord. Daarbij komen ze met enige regelmaat terecht in situaties waarover ze zich zorgen maken.

Signaleren is één, signaalopvolging is twee

Maar wat doe je dan, en vooral: hoe doe je dat? Wat is je rol? Hoe vul je die in? Is het veilig achter die voordeur? Hoe ga je om met de signalen die je opvangt en met wat je tegenkomt? Hoe bouw je aan vertrouwen? En hoe werk je samen met andere organisaties bij het oplossen van problemen? Want signaleren is één, maar om vervolgens iets te kunnen doen is vaak samenwerking met andere organisaties nodig.

Inhoud

In deze themasessie staan we stil bij de praktijk van de aanpak achter de voordeur. We zoomen in op één (of meer) voorbeeld(en) van een achter-de-voordeur-aanpak en staan stil bij hoe je die gesprekken voert. Maar ook wat er met de signalen gebeurt: hoe regel je de signaalopvolging?

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om het programma in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10:30-12:00                     ‘Signaleren achter de voordeur, hoe doe je dat en wat komt erbij kijken?’ (Sharon Biervliet, Kadera). Aansluitend staan we stil bij een voorbeeld uit de praktijk (Intermaris).
12:00-13:00 Lunchpauze op eigen gelegenheid
13:00-14:30 ‘Zelf aan de slag met signalen van huurders’


LET OP: bij aanmelding gaan we ervan uit dat wordt deelgenomen aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (www.werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Signaleren achter de voordeur

Werken aan leefbare wijken

Wat is je rol als wijkprofessional bij het (vroeg) signaleren van problemen en hoe ga je ermee om? In deze sessie staan we stil bij de praktijk van de aanpak achter de voordeur. We zoomen in op één (of meer) voorbeeld(en) en staan stil bij hoe je die gesprekken voert. Maar ook wat er met de signalen gebeurt: hoe regel je de signaalopvolging? Lees meer

De inschrijving is inmiddels gesloten. Mocht je nog willen deelnemen, stuur dan een mail naar communicatie@platform31.nl.